Kategori Ledare

 

VAD ÄR LEDARSKAP?

Ledarskap handlar om att uppmärksamma andras och egna känslor och
beteenden och använda den kunskapen klokt för att nå målen.
En ledstjärna som står stadigt och representerar ett jämlikt och utvecklande ledarskap.
Som stimulerar, uppmuntrar, ser möjligheter istället för hinder och som sätter
kamratandan i centrum. Att alla känner sig lika välkomna.

 

KRITERIER FÖR ATT BLI EN ELDSJÄL I KATEGORI LEDARE

En eldsjäl i den här kategorin är någon eller några som dag efter dag, representerar
ett jämlikt, tydligt och utvecklande ledarskap. Som stimulerar
och uppmuntrar, som genom sitt ledarskap.

 

EXEMPEL PÅ EN ELDSJÄL INOM KATEGORI LEDARE

Motiverar genom sitt målorienterade sätt och skapar
samhörighet där alla känner sig delaktiga. 

Kommunicerar effektivt i rollen som ledare och ser till att
andra lyckas och att föreningen utvecklas.

En visionär med en positiv attityd som genom sin förmåga
att och uthållighet för att leda förändring.

 

VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG

Nomineringen öppnar: 20 september 2021

Nomineringen stänger: 17 oktober 2021

Jurymöte: 19 oktober 2021

Presentation av finalister: 15 november 2021

 

Tidigare vinnare