Galaklädda människor sittande vid dukade bord på Årets Eldsjäls Galakväll

Årets Eldsjäl – Kategori Idrottsförening

Vi är stolta över vårt viktiga samarbete med Riksidrottsförbundet. Varje år utser vi tillsammans Årets Idrottsförening i tävlingen Årets Eldsjäl. Kategorin har olika teman varje år, och baseras på viktiga områden som idrotten behöver jobba med.

Kriterier

Årets idrottsförening är en förening som lever upp till det tematiserade ämnet som är aktuellt för året. Detta är ett samarbete som Folkspel tillsammans med Riksidrottsförbundet lyfter fram.

Folkets röst tillsammans med en jury (Folkspel och Riksidrottsförbundet) utser vilken förening som blir Årets Idrottsförening. Juryn har den avgörande rösten.

Årets Idrottsförening genom åren

Varje år fokuserar Årets Idrottsförening på olika teman. Föreningar som arbetar aktivt inom dessa kan sedan bli nominerade till att röstas fram som Årets Idrottsförening. Det finns många fantastiska idrottsföreningar ute i landet som gör enastående insatser för svenskt föreningsliv, och vårt mål har alltid varit att uppmärksamma dessa. 

Sedan starten har Årets Idrottsförening haft följande teman:

  • 2017 jämställd idrott 
  • 2018 senioridrott
  • 2019 parasport
  • 2020 demokrati och delaktighet – möjligheten för barn och unga att göra sin röst hörd
  • 2021 vithetsnormer och rasism 
  • 2022 hbtq
  • 2023 idrottsaktiviteter för målgruppen 65+