Kategori

Idrottsförening

AIK Fotboll

AIK Fotboll är en enorm organisation – med fler än 1 600 tjejer och killar som är aktiva. Alla utbildas i värdegrundsfrågor.  
– Alla ska trivas och känna sig trygga hos oss, säger Max Bergander, som är värdegrundsansvarig i AIK.

Kategorin Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspels Årets Eldsjäl och Riksidrottsförbundet. Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med.

I år har RF efterfrågat inkluderande föreningar, för alla oavsett hudfärg och etnicitet, som arbetar med frågan om att utmana vithetsnormer och motverka rasism. En av årets finalister i kategorin är AIK.

”Det är dags för er att åka hem nu, där ni kommer ifrån!”

Det är en ungdomsspelare som säger detta till andra fotbollsspelande tjejer. Det kunde vara i verkligheten, men här är det skådespelare som gestaltar händelsen i AIK:s utbildningsfilm ”Matchen”.

Klubbens alla tolvåringar ser den här filmen under den årliga värdegrundsutbildningen. På samma sätt utbildas ledarna årligen i vad AIK står för och Max har dagliga pågående samtal med många av ledarna. Hans telefon och mejl är alltid öppen för diskussion.

– Framförallt är det viktigt att vi får alla att förstå vad ord betyder. Att nedvärderande ord eller kommentarer som är kopplade till etnicitet, hudfärg, religiös tillhörighet eller sexuell läggning inte är okej. Och att en människas kvaliteter och kompetens inte har ett dugg med sådana saker att göra, berättar Max Bergander och fortsätter:

– Språkbruk och handlingar som anspelar på någons utseende eller bakgrund får aldrig bli normaliserat. AIK Fotboll tar kraftfullt avstånd från all form av rasism eller diskriminering. Vi reagerar blixtsnabbt och hårt mot allt sådant.

Hur AIK som förening agerar vid den typen av handlingar skiljer sig från gång till annan. Oftast räcker det med ett samtal, men klubben drar sig inte för att blanda in psykolog eller kurator. Är det dessutom brott mot lagen kan både polismyndigheten och socialtjänsten kopplas in.

AIK från Solna vill vara den blåa tunnelbanelinjens klubb. Och ju längre från Stockholms City som den blåa linjen sträcker sig, desto fler blir miljonprogramsbostäderna.

– För oss är det viktigt att komma ut och göra saker i samhället, visa vad vi står för och vara en positiv samhällsaktör. Vi har börjat med Solna. Nu har vi jobbat i över 20 år med värdegrundsfrågor i AIK:s ungdomsfotboll och är redo att ta med oss arbetet ut till större geografiska områden, säger Max Bergander.

Detta betyder i praktiken samarbeten med ungdomsgårdar och utbildningskvällar kring teman som inkludering och jämställdhet. Arbetet mot rasism och diskriminering som tolvåringsgrupperna fokuserar på är bara ett exempel på teman inom AIK:s värdegrundsarbete. Andra är exempelvis machokultur och könsidentitet. Barnen får redan från fem års ålder ta del av ett unikt utbildningsmaterial varje år. 

AIK fotboll_819x478.jpg

– I AIK fostrar vi i första hand människor och inte bara fotbollsspelare. Jag hävdar att idrottsföreningar har större möjlighet att påverka samhällets medborgare i en positiv riktning än vad någon skola eller myndighet kan, säger Max Bergander.

Läs mer här om de övriga finalisterna i kategori Idrottsförening.