Kategori

Idrottsförening

Malmö Historiska Fäktskola

Någonstans kring 65 medlemmar är idag aktiva i Malmö Historiska Fäktskola.

– Vi var uppemot 100, men tappade en del i och med pandemin. Samtidigt är det ett ganska stort antal i en idrott som får betraktas som relativt smal, berättar Sebastian Johansson, som är ordförande.

I en förening det inte handlar om att vara störst och/eller bäst.

– Vi jobbar hårt med att motverka matchokultur, bland annat genom att ta bort all prestige och på så vis säkerställa att alla är välkomna, oavsett läggning och könsidentitet, fortsätter Sebastian.

HBTQ-tänk i allt föreningen gör

Malmö Historiska Fäktskola är en förening som i allt de gör verkar för att HBTQ-personer kan luta sig mot en trygg miljö och samtidigt tillgodose sig fysisk och psykisk hälsa.

Föreningen låter också verksamheten präglas av ett HBTQ-tänk i det lilla sammanhanget och då kan det handla om inköp av tygmärken i regnbågsfärger. Tillsammans med internationella återförsäljare försöker man också utveckla utrustning som fungerar för alla kroppar.

Föreningen har dessutom som policy att anpassa språket bortom tvåkönsnormen och heteronormen i såväl stadgar, föreningsutskick, evenemang som under träningar och i vardagliga samtal sinsemellan.

Två elever fäktar på Malmö Fäktskola.

Motivering 

”Malmö Historiska Fäktskola visar genom en rad insatser att de menar allvar med att vilja vara en förening för alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet är välkomna. Motverka machokultur, diskussoner om hbtq-inkluderande språkbruk och införande av könsneutrala omklädningsrum är några i raden. Föreningen arbetar hela tiden framåt med såväl större åtgärder som små gester, vilka i det stora sammanhanget skapar goda förutsättningar för trygghet och inkludering. Malmö Historiska Fäktskola visar vägen i hur det går att i praktiken bli en hbtq-inkluderande förening!”

Röstningen stänger den 30 april kl. 15.00.