Kategori

Idrottsförening

IFK Viksjö

Gå-fotboll ger fler möjligheten att fortsätta idrotta

Är det av någon anledning inte aktuellt med spel är den öppna famnen ändå tillgänglig för en fika och socialt umgänge. Syftet är att ge sina äldre medlemmar ett värde livet igenom.

Gå-Fotboll är precis som det låter, det vill säga, den aktiva går i stället för att springa. Syftet är detsamma som i alla fysiska aktiviteter för äldre, ökad livskvalitet, gemenskap och glädje.
En inspirerande och utförlig hemsida – ifkviksjo.myclub.se/gafotboll) – bjuder bland annat på presentation av spelarna, information om regler och kontaktuppgifter. Där finns tips om övningar, text om den historiska första matchen som föreningens erfarna seniorer genomförde. Likaså Gå-fotbollens historia, behandling vid skador och mycket, mycket mer.

För att locka ännu fler och förenkla för den som är nyfiken behövs ingen föranmälan, det är bara att komma med träningskläder och lämpliga skor. För att undvika eventuella skador uppmanas deltagarna dessutom att komma i tid för att genomföra en riktig uppvärmning.

Motivering IFK Viksjö

”Vi har under åren byggt upp en unik, mycket fin sammanhållning mellan spelare som i de allra flesta fallen inte kände varann innan de började spela fotboll. Vi har även byggt härliga vänskapsband med och mellan spelare med olika etniska bakgrunder. Regelbundet genomförs nyrekryteringskampanjer via hemsida, facebook, utskick och personlig rekrytering i vårt lilla centrum.
Spelare från gåfotbollen bidrar till föreningen genom olika engagemang i styrelsen, tränare för paralaget, klubbshop, cafe’et, sommarcamp för ungdomslag, valbereDningen, uppdrag åt svenska fotbollförbundet för att nämna några områden utöver själva fotbollsspelandet.
Vi värnar varandra och vår gemenskap. När någon drabbas av olycka i form av svårare sjukdom, anhörigs frånfälle etc. Så samlar vi till kondoleansblommor och visar vårt deltagande och välkomnar den den drabbade med extra varma kramar.
IFK viksjö är en av regionens största fotbollsklubbar med uttalad inriktning att erbjuda fotboll för alla. Därför har vi idag spelare i regelbunden träning från sex års ålder och uppåt. Vår äldsta spelare är 85 år!”

Röstningen stänger den 30 mars kl. 15.00.

Rösta