Kategori

Idrottsförening

Sundbybergs TK

Sundbybergs TK tog uppmaningen på största allvar

Riksidrottsförbundet startade 2021 en satsning på idrott genom hela livet, ett projekt som riktade sig till alla förbund och som gjordes möjligt via riktade medel för ändamålet.
En av föreningarna som tog uppmaningen på största allvar är Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb, som startat grupper för +65. Intresset har varit över förväntan och lockat drygt 70 seniorer att stärka sina kroppar i syfte om ett friskare liv. Dessutom med bästa möjliga uppbackning och stöd.

Stödet från RF innebar att en professionell utbildning i Seniorpower kunnat genomföras. Under den framkom tydligt vikten av styrketräning för äldre då exempelvis muskelmassan avtar och som en följd av det kraftlöshet, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Människans muskelstyrka når sitt maximum vid 20–30 års ålder. De följande 20 till 30 åren sker inga dramatiska förändringar, men runt 50–60 års ålder minskar muskelstyrkan markant hos den som inte tränar. Muskelstyrkan minskar även hos den som tränar regelbundet, men en vältränad 80-åring kan vara lika stark som en otränad 30-åring.
Den lyckosamma satsningen av Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb har inneburit att Svenska Tyngdlyftningsförbundet vill sprida konceptet till sina föreningar i hela landet.

Motivering Sundbybergs TK

”STK bedriver förutom tävlingsverksamhet i tyngdlyftning och styrkelyft, motionärsverksamhet och lek med styrketräning för barn och ungdom. Två ledare från föreningen högskoleutbildade sig i styrketräning för +65 år och har sedan två år tillbaka haft ett sjuttiotal seniorer i en framgångsrik organiserad styrketräning för äldre. STK har haft sju fulla kurser med tio seniorer åt gången vid 12 tillfällen. Lika många kvinnor som män deltar i kursen. Det är en gruppverksamhet med ett individuellt stöd. Vilket innebär att ledarna kan möta var och en utifrån sina respektive förutsättningar. Kursen har för avsikt att nå ut till så många som möjligt. Det har varit både nybörjare och mera erfarna med idrottslig bakgrund, men ytterst få med en styrketräningsbakgrund. Forskningen har visat att styrketräning är extremt viktigt för äldre då muskelmassan avtar med åren, med den en sämre balans och stabilitet. Det är detta styrketräningen handlar om. Varje pass avslutas med kaffe och frukt för de som önskar. Träningen är viktig men den sociala samvaron är också mycket betydelsefull. Glädjande är att en av tre har efter kursen blivit fortsatt medlem i föreningen. Kursen har inneburit till att äldre får förutsättningar och redskap att själva, hemma eller hos föreningen kunna fortsätta träna på egen hand eller träna ihop med andra hos STK. Unga och gamla möts i lokalen och hjälper varandra. De äldres medverkan har också inneburit att de deltar vid föreningens övriga aktiviteter såsom, städdagar, korvgrillning, julfester eller årsmöten. Föreningen har starkt bidragit till att vara en del av att folkhälsan ökat och den psykiska ohälsan minskat för de äldre. Denna verksamhet har blivit så populär att Svenska Tyngdlyftningsförbundet nu vill sprida programmet till övriga tyngdlyftningsföreningar i Sverige.”

Röstningen stänger den 30 mars kl. 15.00.

Rösta