Kategori

Idrottsförening

Stockholm Roller Derby Leauge

Går i bräschen i frågor kring hbtq

En av fyra finalister i kategori Årets Idrottsförening är Stockholm Roller Derby, en förening med ett 140-tal medlemmar.  Att vara aktiva i hbtq-frågorna står högt på agendan och är en viktig del i verksamheten.

– Vi är otroligt stolta över att vårt viktiga arbete uppmärksammas och att vi går i bräschen i den här typen av frågor, säger Mona Vestman i styrelsen.

Det stora fokuset på hbtq visar sig bland annat genom det interna språket och att föreningen tar ställning i sociala medier.

Föreningen förmedlar inte enbart sitt viktiga budskap i Sverige. Stockholm Roller Derby. De har även utbyte internationellt med lag i USA och övriga Europa. Vid tillfällen reser klubben iväg, andra gånger bjuder de in motståndarna till Sverige,

Föreningen skapar en trygg miljö

En del av deltagarna har idrottat i yngre år, men tappade som så många intresset på väg mot övre tonåren, men med Stockholm Roller Derby har hen återfått lusten.

Stockholm Roller Derby jobbar hårt för att se till att ingen förutsätter vad lagkompisen har för pronomen, hur denne lever sitt liv, eller med vem. Det är istället upp till varje individ att berätta det den vill. För att kunna berätta om sitt liv är det viktigt att veta att man befinner sig i en trygg miljö, vilket föreningen gör allt de kan för att säkerställa.

Stockholm Roller Derby League åker rullskridskor.

Motivering 

”Med normmedveten utformning av stadgar och riktlinjer samt tränings- och tävlingsformer genomsyrar hbtq-perspektivet Stockholm Roller Derby Leagues verksamhet. De egna kommunikationskanalerna används aktivt för att lyfta hbtq-frågorna. Inkluderande språk och pronomenrundor speglar i vardagen klubbens värderingar. Stockholm Roller Derby League utmanar idrottens traditionella hetero- och cisnormer och tar ställning för hbtq-personers rättigheter - och utgör ett bra exempel på hur det går att göra idrottens värdegrund till handling.”

Röstningen stänger den 30 april kl. 15.00.