Kategori

Idrottsförening

Norrtulls SK

Norrtulls SK är en idrottsförening i Vasastan i centrala Stockholm. Men klubben välkomnar barn från hela stor-Stockholm genom sitt integrationsarbete.
Alla ska få vara med på sina egna villkor och alla är lika mycket värda, säger Mia Sjöström, en av två integrationssamordnare hos Norrtulls SK.

Kategorin Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspels Årets Eldsjäl och Riksidrottsförbundet. Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med.
I år har RF efterfrågat inkluderande föreningar, för alla oavsett hudfärg och etnicitet, som arbetar med frågan om att utmana vithetsnormer och motverka rasism.


Vasastan i Stockholm är en mycket välmående stadsdel och för en tid sedan kom en rapport som visade att lägenhetspriserna till och med har gått om fashionabla Östermalm per kvadratmeter. Det är här som Norrtulls SK har sin hemvist; en breddklubb som varken praktiserar kölistor eller toppningar. Alla som vill idrotta i någon av föreningens sex sektioner (fotboll, handboll, innebandy, bandy, bordtennis och e-sport) ska vara välkomna.


– I vårt arbete i syfte att inkludera och integrera nyanlända barn och unga så jobbar vi lika mycket mot föräldrarna, inte minst mammorna. För att ge alla möjligheten att vara med så subventionerar vi barnens träningsavgift och de betalar bara medlemsavgift, säger Mia Sjöström, och fortsätter:


– Detta för att riva de ekonomiska hinder som finns för de nyanlända familjerna där de flesta föräldrar går på SFI och ännu inte kommit i arbete. Alla nyanlända spelare som vill kan även delta i klubbens lägerskolor på skollov, lagaktiviteter och cuper utan extra kostnad.


I dagens verksamhet tränar drygt 100 nyanlända tjejer och killar i åldrarna 4 till 18 år i lag tillsammans med jämnåriga etablerade spelare. Det delas också ut ett särskilt start-kit med kläder och skor i klubbens färger för att möjliggöra att alla ska kunna vara med.


Norrtull är en av många klubbar som samarbetar med viktiga frågor som inkludering och rasism. Idag finns nyanlända spelare från hela stor-Stockholm i klubben, som sökt sig dit efter att ha hört vad NSK gör. En särskild insats som gjorts inom ramen för föreningens integrationsarbete under 2021 är ett samarbete med föreningen Kista SC. Syftet är bland annat att skapa en mötesplats som utmanar vithetsnormer i föreningen och förebygger rasism, där barn från olika delar av Stockholm möts – i detta fall NSK:s upptagningsområde Norrmalm och Kista SC:s upptagningsområde Rinkeby, Kista, Tensta och Husby.


– Genom att vi har arrangerat gemensamma träningsdagar får barnen mötas som medspelare istället för motståndare – på så vis knyts nya vänskapsband. I samband med detta jobbar vi också aktivt med workshops där vi arbetar med allas lika värde, säger Mia Sjöström.

nortulls-sk-819x478.jpg

Sedan Norrtulls SK intensifierade sitt arbete mot rasism och för inkludering 2018 har över 300 nyanlända barn- och ungdomar börjat i klubben. NSK har också hjälpt många och slussat dem vidare till föreningar som erbjuder andra aktiviteter såsom karate och gymnastik eller till andra föreningar i exempelvis fotboll är de har flyttat till ny ort.


Arbetet syns också på vuxennivå, där nysvenskar och etablerade svenska föräldrar tränar tillsammans. Innebandy och handboll för kvinnor samt innebandy och fotboll för män. Varje vecka arrangeras också ett vandrade språkkafé.


Och eftersom Norrtulls SK så uttalat är en breddförening så tackar klubben aldrig nej till spelare. Alla är välkomna – oavsett ålder och helt oberoende av tidigare erfarenhet från den specifika idrotten eller från föreningslivet.

 

 

Läs mer här om de övriga finalisterna i kategori Idrottsförening.