Kategori

Inkludering

Sara Wäsström

Sara brinner för att ge alla möjlighet

Sommaren 2020 startades en ny friidrottssatsning för unga i Sätra/Bredäng med tanken att bli långvariga i området, detta då det under lång tid saknats någon riktig friidrottssatsning för barn och unga mot den målgruppen.
Spårvägens FK har ändrat på det.
Inte minst tack vare Sara Wäsström, eldsjäl, ledarprofil och styrelseledamot som brinner för att ge alla möjlighet.

Verksamheten syftades delvis till att öka mångfald och ge barn– och ungdomar från utanförskapsområden utsatta områden möjlighet till en aktiv fritid, men också en plats för alla dem som inte känner sig trygga i andra klubbar.
Sara:
– Alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen, bli bemötta med respekt och ha trygga vuxna kring sig.
Sara och Spårvägen vill helt enkelt ha en bredd som hör hemma i vårt föreningsliv.
– Det handlar om barn som primärt vill känna att de finns med i ett sammanhang, där de får nya vänner, ett utökat nätverk, hitta känslan av att det ska vara kul med idrott. Sedan finns det inget som är så fantastiskt som att se barn utvecklas.

Rekryteringen till första verksamheten på Sätra IP skedde via besök i skolor i och runt Skärholmen och det kom omedelbart 20–25 barn till den första träffen som skedde inom en vecka efter kontakten i skolan.  Efter tre år av lyckad satsning kunde Sara även ta initiativ till att starta friidrottsverksamhet i Järva, dit ingen annan klubb når. Idag är det flera 100 barn som aktivt idrottar – med andra ord ett oerhört framgångsrikt initiativ.  
– Vad är det som gör att folk lyckas? Att de vågar och visar engagemang. Vill man så går det.

Utöver en framgångsrik breddverksamhet är Spårvägen en förening med elitinriktning. Bland annat tävlar världens bästa diskuskastare, Daniel Ståhl för klubben.
Med en eldsjäl vid namn Sara Wäsström kan det växa upp fler friidrottare på toppnivå med Sätra eller Järva som hemmabas.
Eller som hon själv sagt:
– Friidrott är en fantastisk sport som hjälper dig i din fysik oavsett vad du är intresserad av. Du får kontroll på kroppen och kan utöva flera olika grenar. Du behöver inte se ut på ett visst sätt. Det är även en jämlik sport, det finns lika många superstjärnor bland kvinnor som män. Nästa Usain Bolt eller Carolina Klüft kan definitivt finnas i våra förorter.

Motivering Sara Wäsström, Stockholm

”Sara startade ny friidrottsgrupp i idrottssvaga södra Stockholm (röda linjen), ungdomar med utländsk bakgrund och mycket tjejer, vilket varit och är underrepresenterade. Hon lägger mycket tid med föräldrar/skola/fritids för att stötta hela livet - många har fått se delar av Stockholm och Sverige de aldrig tidigare besökt.

Sara är styrelseledamot och ungdomsledare i Spårvägen Friidrott och skapar meningsfull fritid för barn från socio-ekonomiskt utsatta familjer. Hon är för otaliga barn den stabila vuxna som behövs när vuxenvärlden brister, som gör att de känner sig inkluderade och sedda och tror på sig själva. 
Sara är en sann eldsjäl. Hon arbetar aktivt med inkludering genom idrott på spårvägens IK och gör sann skillnad bland våra ungdomar i utsatta områden.

Hon är oerhört engagerad för att få in barn och ungdomar i socioekonomiskt svaga områden med hög andel invandrarbakgrund, till idrotten och få en mer meningsfull vardag med aktiviteter som främjar hälsa. Hon har startat flera ungdomsgrupper i syfte att ge barn och ungdomar i utanförskapsområden en meningsfull fritid och möjlighet till integration”

Röstningen stänger den 30 mars kl. 15.00.

Rösta