Kategori

Ledare

Kicki Eriksson

Kicki brinner för kunskap som kan vara livsavgörande

Att klara sig i vattenmiljö kan kanske ses som en självklarhet för de flesta utav oss.
Så är det dock inte alltid.
Kicki Eriksson i skånska Trelleborg har därför dedikerat sitt liv åt att lära barn med olika förmågor och förutsättningar att bli bekväma i vatten. Via simskolan med Skåre Swim Club har tusentals barn och ungdomar genom en inspirerad inlärning och ett tydligt ledarskap, tagit till sig de färdigheter som krävs i vatten. Utanför bassängen finns det dessutom ett brinnande engagemang för att inkludera alla för ett jämlikt samhälle, detta genom att visionärt omvandla utmaningar till möjligheter.

Hur länge har du verkat och vad förde dig in i det här?
– Jag har varit i föreningslivet i 35–40 år med allt vad det innebär i form av att sälja bingolotter och inneha olika styrelseuppdrag. Simsporten är den idrott som jag verkat i.
Civilt arbetar Kicki på en förskola och har i den rollen varit den naturliga följeslagaren till de simlektioner som väntat barnen.
– Min uppgift i bassängen har främst varit att de ska känna sig trygga och inte vara rädda för vattnet. Vi har många invandrarbarn som inte växt upp på samma vis som svenska barn och med ett helt annat förhållande till vatten där simkunnighet inte är lika naturligt som här. Det kan exempelvis handla om flickor som inte vill visa upp sig. Jag hade en kille som gick i nian och toppbetyg i alla ämnen, inte minst idrott. Han kunde dock inte simma och därmed inte få godkänt betyg i sitt favoritämne.
Det löstes tack vara en envis skånska med stor erfarenhet.

Framtiden – hur länge ska Kicki se till att alla får möjlighet att utöva det som kan ses som självklart?
– Vi får väl se. Mina vänner säger att jag kommer att dö på bassängkanten, men det ska allt dröja ett tag.
De 25–30 ideella timmar hon lägger varje vecka på att lära ut något som kan vara livsavgörande ska bli många fler. 

Motivering Kicki Eriksson, Trelleborg

”Nominering: ”Det är med stor beundran och respekt som jag nominerar Kicki Eriksson, 62 år, från Swim Club i Trelleborg till kategorin årets ledare. Kicki inkluderar barn med olika förmågor och förutsättningar i sin simskola och har inte bara skapat en plats för lärande utan också ett samhälle av jämlikhet. Hennes tydliga kommunikation och positiva förstärkning stimulerar varje barn att sträva efter sin fulla potential. Genom detta utvecklande ledarskap får barnen inte bara en ny färdighet i form av simning, utan också ökad självkänsla och tilltro till sina egna förmågor. Kickis eget motto ”att alla ska ha rätten till att lära sig att simma, oavsett bakgrund, etnicitet, funktionsnedsättning eller inlärningsförmåga” är en inspirerande vägledning som genomsyrar hela hennes ledarskap. Hennes ovärderliga bidrag till samhället genom sitt arbete med simskolan har inte bara format unga simmare utan också formulerat en plattform för jämlikhet och utveckling som sträcker sig långt bort”

Röstningen stänger den 30 mars kl. 15.00.

Rösta