Världsstjärnan och fotbollsspelaren Nilla Fischer Världsstjärnan och fotbollsspelaren Nilla Fischer

Årets Idrottsförening inriktning HBTQ

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar i kategorierna Inkludering, Ledare, Hälsa och Årets Idrottsförening.

Sedan 2008 har Folkspel arrangerat Årets Eldsjäl. Varför? För att ge alla de vardagshjältar och ideella krafter som gör vårt unika föreningsliv möjligt den uppskattning de mer än förtjänar.

Vi gör det i fyra olika kategorier, Inkludering, Hälsa, Ledare och Årets Idrottsförening.

Ni bestämmer vilka som ska nomineras. Nomineringen är öppen 8 september till 31 oktober 2022.

I Samarbete med Riksidrottsförbundet

Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet.
Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med.
2017 sattes jämställd idrott i fokus, 2018 senioridrott, 2019 parasport, 2020 var det demokrati & delaktighet som lyftes fram och möjligheten för barn och unga att göra sin röst hörd. 2021 låg fokus på föreningar som arbetar med frågan om vithetsnormer och rasism.

I år söker vi föreningar som aktivt arbetar med hbtq-frågor för att alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck.

KRITERIER 

Årets idrottsförening är en förening som lyfter hbtq-frågor för att alla, oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck, ska ha en självklar plats i föreningen. 
En förening som på organisatorisk nivå, med bakgrund i den egna värdegrunden, vidtagit åtgärder och aktivt arbetar med hbtq-frågor för att alla ska känna sig välkomna, kunna delta och påverka sin idrott.

Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision
”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund (Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, 
Allas rätt att vara med och Rent spel).  

 

*Folkets röst tillsammans med en jury (Folkspel och Riksidrottsförbundet) utser vilken förening som blir Årets Idrottsförening. Juryn har den avgörande rösten.