Äldre som är på boxningsträning.

Årets Idrottsförening inriktning Idrott 65+

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar i kategorierna Inkludering, Ledare, Hälsa och Årets Idrottsförening.

Sedan 2008 har Folkspel arrangerat Årets Eldsjäl. Varför? För att ge alla de vardagshjältar och ideella krafter som gör vårt unika föreningsliv möjligt den uppskattning de mer än förtjänar.

Vi gör det i fyra olika kategorier, Inkludering, Hälsa, Ledare och Årets Idrottsförening.

Ni bestämmer vilka som ska nomineras. Nomineringen är öppen från 11 september.

I samarbete med Riksidrottsförbundet

Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med. 

2017 sattes jämställd idrott i fokus, 2018 senioridrott, 2019 parasport, 2020 var det demokrati & delaktighet som lyftes fram och möjligheten för barn och unga att göra sin röst hörd. 2021 låg fokus på föreningar som arbetar med frågan om vithetsnormer och rasism och 2022 på föreningar som aktivt arbetar med hbtq-frågor.

I år söker vi föreningar som erbjuder regelbundna idrottsaktiviteter för målgruppen 65+.

Kriterier

Årets idrottsförening är en förening som erbjuder regelbundna idrottsaktiviteter för målgruppen 65+. En förening som på organisatorisk nivå aktivt arbetar med att erbjuda ”Idrott hela livet”. Föreningen uppfyller även någon eller flera av dessa kriterier:

  • Föreningen erbjuder utöver idrottsaktiviteter även andra sociala aktiviteter för målgruppen 65+.
  • Aktiviteterna är anpassade för målgruppens förutsättningar för ett långsiktigt deltagande.
  • Föreningen välkomnar nybörjare likväl som mer rutinerade deltagare.

Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision
”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund Glädje och gemenskapDemokrati och delaktighetAllas rätt att vara med och Rent spel.

*Folkets röst tillsammans med en jury (Folkspel och Riksidrottsförbundet) utser vilken förening som blir Årets Idrottsförening. Juryn har den avgörande rösten.