Årets Idrottsförening

 

 I Samarbete med Riksidrottsförbundet

Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet.
Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med.
2017 sattes jämställd idrott i fokus, 2018 senioridrott, 2019 parasport och 2020 var det demokrati & delaktighet som lyftes fram och möjligheten för barn och unga att göra sin röst hörd i sin förening. 
I år söker vi inkluderande föreningar, för alla oavsett hudfärg och etnicitet,
som arbetar med frågan om vithetsnormer och rasism.

KRITERIER FÖR ATT BLI ÅRETS IDROTTSFÖRENING

Årets idrottsförening är en förening som aktivt verkar för att alla, oavsett hudfärg
och etnicitet, ska ha en självklar plats i föreningen. 
En förening som på organisatorisk nivå, med bakgrund i den egna värdegrunden, lyfter frågan om vithetsnormer och rasism och vidtagit åtgärder för att alla oavsett hudfärg och etnicitet
ska kunna känna sig välkomna, delta och påverka sin idrott.

 Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision ”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund (Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, 
Allas rätt att vara med och Rent spel).  

 

VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG

Nomineringen öppnar: 22 november 2021

Nomineringen stänger: 14 januari 2022

Jurymöte*: 17 januari 2022

Presentation av finalisterna: 14 februari 2022

 

*En jury (Folkspel och Riksidrottsförbundet) utser vilken förening som blir Årets Idrottsförening.

 

Tidigare vinnare