Årets Idrottsförening

Samarbete med Riksidrottsförbundet

Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med. 2017 sattes jämställd idrott i fokus, 2018 senioridrott och i fjol var det parasporten som lyftes fram. Under 2020 vill Riksidrottsförbundet lyfta fram barn och ungdomars åsikter och ger dem möjlighet att göra sin röst hörd.

 

KRITERIER

Demokrati & delaktighet är en självklar del i idrottens idé och värdegrund. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. De har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Årets idrottsförening är en förening som på organisatorisk nivå tar till vara på barn och ungdomars åsikter och ger dem möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja samt vara delaktiga i utformandet av verksamheten i sin idrottsförening.

 

VIKTIGA DATUM

Nomineringen öppnar den 25 november 2020 till den 15 januari 2021.

I februari 2021 presentera vi finalisterna.

En jury utser (Folkspel och Riksidrottsförbundet) vilken förening som blir Årets Idrottsförening.