Flicka som tränar gymnastik handstående på en bom

Vad är en förening? En guide till olika föreningstyper

På Folkspel brinner vi för svenskt föreningsliv – men vad betyder det egentligen? Här är en informativ guide som utforskar vad en förening är och de olika föreningstyper som finns. Kort sagt kan man beskriva en förening som en grupp personer som tillsammans delar och jobbar för något man vill åstadkomma eller har tankar och idéer kring. Det kan vara allt från att skapa gemenskap, samlas kring en idrott, att utveckla bygden eller att tillsammans påverka i olika frågor som medlemmarna finner viktiga.

Ideella-, ekonomiska- och samfällighetsföreningar – vad är skillnaden? 

Men det finns många olika föreningstyper, även om de flesta har det vi nämner ovan gemensamt. Visste du exempelvis att det finns flera olika föreningar som: 

  • Ideell
  • Ekonomisk
  • Samfällighet

I denna artikel kommer vi att lista de vanligaste föreningsformerna för att lära oss allt om olika föreningstyper och vad som skiljer dem åt.  

Tre kvinnor som dansar i en dansstudio

Vad innebär en ideell förening? 

En ideell förening eller organisation bedriver antingen ideell verksamhet eller har ett ideellt mål. Att verka för ideella syften kan exempelvis vara att jobba för sina medlemmars rättigheter och intressen eller för allmännyttiga ändamål. Det kan bland annat vara att motverka ekonomisk utsatthet i samhället.  

En ideell förening (eller organisation) kännetecknas också av att den i sig inte har som första syfte att vara direkt ekonomisk. Den får däremot gagna sina medlemmars ekonomiska intressen. Generellt sätt är den ideella föreningen en juridisk person. Ideella föreningar kan alltså bedriva viss näringsverksamhet om överskottet går till exempelvis idrottsverksamhet för ungdomar.   

Olika exempel på ideella föreningar är fackföreningar, kulturföreningar och idrottsklubbar. Och faktum är att vi, Folkspel, faktiskt är en ideell förening som verkar för föreningslivets ändamål. Bland våra medlemmar finns det en hel uppsjö av olika sorters riksorganisationer, allt från Hjärtebarnsfonden till Riksidrottsförbundet. Ganska unikt, tycker vi!  

Lägenhetsbyggnader med balkonger ut mot ett vattendrag

Vad är en ekonomisk förening? 

En ekonomisk förening skiljer sig lite från den ideella eftersom den framför allt syftar till att driva ekonomisk verksamhet som medlemmarna i föreningen deltar i och drar ekonomisk nytta av.   

Man kan beskriva det som att man som medlem i en ekonomisk förening är medlem just för att tjäna pengar. Det kan exempelvis vara att man som medlem får ett bättre pris, sänkta kostnader eller till och med att man får en anställning. Men ekonomiska föreningar kan ha andra syften också, men ett krav är att det främsta syftet är av ekonomisk karaktär.  

Exempel på ekonomiska föreningar: 

Bostadsrättsföreningar 

Kooperativa hyresrättsföreningar  

En blå och vit segelbåt som lagt till vid en brygga

Vad är en samfällighetsförening?  

Det är inte ovanligt att flera fastigheter gemensamt äger och underhåller ytor som man delar på. Sånt brukar man kalla för samfälligheter. För att skötseln och driften av dessa ska fungera smidigt behöver man en samfällighetsförening. 

En samfällighetsförening är alltid en juridisk person och den måste registreras hos Lantmäteriet. Det finns flera lagar som reglerar bildandet av en samhällighetsförening, bland annat samfällighetslagen men även lagar som Fastighetsbildningslagen och Anläggningslagen sätter upp ramverk och regler för hur samfällighetsföreningar ska hanteras.  

Det finns alltså en hel del regler som samfällighetsföreningar måste förhålla sig till, exempelvis så får en styrelse i en samfällighetsförening inte fatta beslut som går utanför samfällighetsföreningens ändamål. Vilket syfte man har ska framgå tydligt i samfällighetsföreningens stadgar. Styrelsen i en samfällighetsförening har alltså inte vilka befogenheter som helst. 

Så, för att sammanfatta vad är en samfällighetsförening är och vad är en samfällighetsförenings ansvar är så kan man säga att en samfällighetsförening bildas för att effektivt och säkert kunna sköta och omhänderta gemensamma anläggningar.  

Samfälligheter, sådana gemensamma anläggningar, kan vara allt från vägar till lekplatser, garage, båtbryggor eller parkeringsplatser.  

Det var allt om olika föreningstyper för detta inlägg. Kanske blev du mer nyfiken på föreningsläsning? Läs gärna vår guide om att starta en förening eller vad som krävs för att söka bidrag till din förening.  

Fler Artiklar