Så söker du bidrag till din förening

onsdag 27 april 2022

Träning utomhus barn.

Idag finns det cirka 19 000 idrottsföreningar i landet och så många som var tredje svensk är medlem i en förening. Men för att driva en förening så krävs det intäkter. Dessa intäkter kan komma från försäljning av exempelvis Folkspels produkter, men det går också att få in pengar till föreningen via olika typer av föreningsbidrag. I denna artikel kommer vi lista ett par olika alternativ på bidrag som går att söka som förening, häng på!

Att söka om LOK-stöd till föreningen

Ett statligt lokalt aktivitetsstöd, eller kanske mer känt som LOK-stöd, är ett bidrag som kan sökas av din förening så länge det är en idrottsförening och den är ansluten till något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund.

LOK-stödet är ett bidrag som syftar till att stödja föreningar inom barn- och ungdomsidrott. Detta bidrag riktar sig alltså främst till barn och ungdomar i åldrarna 7-25, däremot finns det ingen övre åldersgräns för funktionsnedsatta. Bidraget är statligt och ingår i förordningen om statsbidrag, men uppgiften att pröva frågan om fördelning har Riksidrottsförbundet tilldelats.

Man söker LOK-stöd till föreningen via föreningssystemet IdrottOnline. Viktigt att tänka på är att inte missa de två sista ansökningsdatumen, för om man skulle ansöka för sent riskerar man ett avdrag på bidraget.

Kommunala bidrag till föreningen

De allra flesta av landets alla kommuner erbjuder olika former av bidrag till ideella föreningar. Det skiljer sig dock en del mellan olika kommuner, men överlag kan man säga att många kommuner erbjuder olika typer av bidrag till föreningar med fokus på barn och ungdomar - men också andra typer av idrottsföreningar.

Dessa typer av bidrag till föreningar kan du ofta söka efter hos din kommun:

  • Lokalkostnadsbidrag – Ett bidrag till föreningen som hjälper till att täcka eventuella lokalkostnader.
  • Utbildningsbidrag – Detta bidrag ska hjälpa till att ge föreningen rätt resurser till att utbilda sina ledare.
  • Aktivitetsbidrag – Ett aktivitetsbidrag är en bidragssumma som ges varje gång en medlem deltar i en aktivitet hos föreningen
  • Grundbidrag – Ett grundbidrag ger föreningen en ekonomisk grundtrygghet då man får bidrag för varje ny medlem.

För att ta reda på vilka bidrag till föreningar som din kommun erbjuder behöver du kontakta kommunen i fråga och en bra plats att börja på är ofta fritidsförvaltningen. Där kommer de kunna förklara för dig hur du går till väga för att söka bidrag till föreningen via kommunen.
Bordtennis inomhus.

Bidrag till föreningen via Idrottslyftet

För de idrottsföreningar som är på jakt efter bidrag till ett nytt och spännande projekt finns Idrottslyftet. Idrottslyftet är ett bidrag och ekonomiskt stöd för föreningar som vill utveckla sin verksamhet, och detta bidrag verkar för att lyfta och utveckla svenska idrottsföreningar.

För att söka bidrag genom Idrottslyftet vänder man sig till sitt specialidrottsförbund och distrikt, där man får hjälp och vägledning att komma vidare av en handläggare.

Etableringsstöd för föreningar

Jobbar din förening med att inkludera nyanlända i idrottsverksamheten? Då kan föreningen söka ett bidrag som kallas etableringsstöd! Etableringsstödet har funnits sedan 2015 och detta föreningsbidrag syftar till att skapa meningsfullhet, mångfald och därigenom inkludering och sammanhang för nyanlända i vårt samhälle. Och på vilket ställe sker detta bäst om inte inom just idrotten?

Bidraget söker ni direkt via Riksidrottsförbundet och det beslutas därefter i respektive distrikt om föreningen i fråga är aktuell för bidraget.

Barn som springer orientering,

Bidrag till föreningar på landsbygden

Huserar din idrottsförening på landsbygden? Då kan din förening få bidrag för att kunna investera i exempelvis nya lokaler för aktiviteter från Jordbruksverket. Anledningen till att det här bidraget finns är för att främja idrotts- och fritidsaktiviteter även på landsbygden. Bidraget söker du genom Svensk Bidragsförmedling.

Dryga ut föreningens bidrag med försäljning

Nu har vi ju lärt oss massor om hur man kan söka bidrag till sin förening, men det finns andra sätt att tjäna pengar till föreningen. Ett av de bästa är att sälja Folkspels produkter! Det enda som krävs för att kunna sälja exempelvis Bingolotter eller Sverigelotter är att din förening tillhör någon av de riksorganisationer som är medlem i Folkspel.