Checklista – så startar du en förening

Funderar du på att starta en förening? Vårt avlånga land har onekligen ett rikt föreningsliv och det är ju ingen nyhet att vi på Folkspel brinner för allt som har med föreningsliv att göra. Men hur går man till väga för att starta en förening? Här listar vi våra bästa tips för vad du som ska starta en förening behöver tänka på. Häng med!

Ett foto taget ovanifrån av en roddbåt med fyra personer på öppet vatten

Starta en förening – var börjar jag? 

För att bilda en förening behöver ni vara tre personer, förslagsvis då tre som har ett gemensamt mål eller intresse. Ni behöver också välja vilken form av förening det är som ska startas. De två vanligaste föreningsformerna är ideella och ekonomiska föreningar. Men vad är skillnaden mellan en ideell och en ekonomisk förening? 

En tom idrottshallar med basketkorgar och volleybollnät

Vad är skillnaden på en ideell förening och en ekonomisk förening?

Jo, skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ideell förening arbetar för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet. En ekonomisk förening syftar till att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men då genom en ekonomiskt inriktad verksamhet.

Läs mer om hur du startar en ideell förening nedan. 

Olika föreningstyper
Kvinna i träningskläder som stretchar utomhus framför en sjö, med ryggen mot kameran

Går det att få pengar till sin förening?

När ni startat en ny förening tillkommer en rad förmåner, bland annat att ni kan söka bidrag till föreningen men också få skatteavdrag eller rabatter om ni behöver hyra lokal. Eftersom en förening är en juridisk person innebär det också en viss form av ansvarsfriskrivning, vilket ofta känns tryggt för medlemmar och styrelse. 

Dessa bidrag kan föreningar söka

En nystartad förening behöver föreningsstadgar 

När man startar en förening behöver man tänka igenom föreningens stadgar. Föreningens stadgar kan man säga är föreningens interna regler som man behöver förhålla sig till. Dessa behöver vara skriftliga och innehålla föreningens namn, syfte och mål.  

Dessutom behöver det finnas med hur styrelsen ska utses och hur beslut fattas. Låter det knepigt? Lite kanske, men ack så viktigt. 

 

 

Detta bör finnas med i föreningens stadgar: 

  1. Föreningens namn.

  2. Föreningens ändamål.

  3. Bestämmelser om styrelsen och dess sammansättning, hur den väljs och vilka som är beslutsfattande.

  4. Information kring medlemskap. Hur man blir medlem, hur man går ur, medlemsavgift och ens rättigheter och skyldigheter som medlem. 

  5. Ett tips är att ta del av redan framtagna mallar och förslag på föreningsstadgar. Sådana finns det en uppsjö av en googling bort, det är bara att välja och vraka. 

Föreningsstämman – föreningens första möte

Föreningen behöver innan sitt bildande hålla i ett första möte, en så kallad föreningsstämma. Det är på föreningsstämman som man beslutar att föreningen ska startas. På föreningsstämman antar föreningen stadgarna och fastställer sin styrelse. 

Viktigt att tänka på under ert första möte är att ha ett skriftligt protokoll. Detta skriftliga protokoll bör innehålla: 

  • föreningens namn 
  • datum som föreningsstämman hålls 
  • vilka som ingår i styrelsen 


..och allt ni kommer överens om på mötet såklart. 

Protokollet behöver sist, men inte minst, undertecknas av minst två personer. När detta är klart är föreningen startad! 

Fler artiklar för dig