Så blir du den bästa föreningsföräldern

Att vara en stöttande föreningsförälder till ett barn som går i en idrott eller deltar i andra föreningsrelaterade aktiviteter är viktigt av flera anledningar. Som förälder är det viktigt att fokusera på mjuka värden, som att ditt barn utvecklas och har roligt. Detta ger en positivare effekt än när man lägger allt fokus på resultat och prestation.

Men det kan vara mycket att tänka på, och därför har vi tagit fram några tips som kan vara till hjälp för dig som föreningsförälder. 

Följ med och ta del av de kanske allra viktigaste sakerna man behöver tänka på för att bli en riktigt bra föreningsförälder. Vi avslutar också med ett roligt och interaktivt quiz där du kan se vilken typ av föreningsförälder just du är. Häng på!

Föreningsförälder knyter sko på barn

En bra föreningsförälder främjar självförtroende

För det första kan det hjälpa till att öka självförtroendet hos barnet och därmed göra det roligare för barnet att utöva sin idrott. För visst är det så att barn med föräldrar som visar stöd och uppmuntran, har större sannolikhet för att vilja fortsätta utvecklas inom sin idrott.

En bra föreningsförälder är ett engagerat bollplank

Som föreningsförälder är det viktigt att engagera sig i barnets intresse och även att förmedla detta engagemang. Att ställa frågor som ”hade du roligt?” och ”vad hoppas du på få göra nästa gång?” bidrar till att man känner sig uppmärksammad och viktig. Undvik frågor som är resultatbaserade och öppna istället upp för en dialog. Genom att göra detta ökar chansen till att barnet känner sig mer bekväm med att vid senare skede vända sig till dig.

En bra föreningsförälder agerar stöttande

För det andra kan en förälder som agerar stöttande hjälpa sitt barn att hantera motgångar och svårigheter. Idrott kan i många fall vara utmanande och ibland kräver den att man tar sig över hinder och hanterar misslyckanden. Genom att visa stöd och uppmuntran kan man som föreningsförälder hjälpa barnen att hantera dessa situationer på ett konstruktivt sätt. Och då också lära sig av sina motgångar - istället för att känna sig besegrad.

En stöttande föreningsförälder hjälper ett barn

En bra föreningsförälder bidrar till god stämning

Föräldrar som visar stöd och uppmuntran till sina barn kan också bidra till en positiv gruppdynamik inom föreningen eller laget. När föräldrar är positiva och uppmuntrande, sprids denna attityd till andra föräldrar och då skapas en miljö som uppmuntrar samarbete och positivitet. Något som är otroligt viktigt för att föreningen ska bli en trivsam plats för alla dess medlemmar!

En bra föreningsförälder respekterar tränaren

En engagerad förälder är ofta den största hejarklacken på läktaren. Det är givetvis helt fantastiskt, så länge du inte coachar från läktaren, och inte heller innan match, tävling eller uppvisning heller. Det är tränarens roll.

Ett barn som får höra av mamma eller pappa att man bör göra si eller så, får sedan kanske höra något annat av en lagkamrat under en match, och slutligen kommer tränaren och säger något helt annat. Så vem ska man lyssna på? Mamma, pappa, lagkamraten eller tränaren?

Heja på du och lägg all fokus på just det, så kan tränaren lägga all fokus på ditt barn istället för att blicka upp mot läktaren och undra varför du inte kan överlåta ansvaret till tränaren som tränar ideellt flera dagar i veckan.

En bra föreningsförälder visar respekt

Det är viktigt att behandla personer som är inblandade i ditt barns förening med respekt. Oavsett om vi lägger märke till det eller inte, tar barn efter vårt beteendemönster mer än vad vi tror. Förmedla därför din uppskattning till alla engagerade i föreningen, tränare som domare.

Inom lagsport och i föreningslivet är det viktigt att vara en bra medmänniska, precis som det är i övriga samhället. Här har du som förebild ett viktigt ansvar. Ditt barn kommer få öva sig på samarbete, initiativtagande och tålamod. Där kan ditt uppmuntrande vara avgörande för hur barnet stället sig till det.

Som förälder sätter du ett gott exempel om du hälsar på klubbmedlemmarna, kommer i tid till träningar och visar uppskattning till din omgivning.

En bra föreningsförälder fokuserar på utveckling

Vi vet, det är roligt att vinna, men som stöttande förälder är det också viktigt att fokusera på barnets personliga framsteg - och inte bara på resultat. Genom att betona betydelsen av ansträngning och förbättring, snarare än att bara fokusera på vinst eller förlust, kan man som föreningsförälder hjälpa sitt barn att utveckla en positiv syn på idrott och se det som lärande och utvecklande aktivitet.

Stolt föreningsförälder hejar på sitt barn

En bra föreningsförälder hjälper till när man har möjlighet

Det är förståeligt att det finns roligare aktiviteter än att städa klubbstugan en ledig eftermiddag. Däremot kan dessa gester ge mer än vad man tror. Alla som är inblandade i ditt barns förening gör sitt bästa för att ge ditt barn rätt förutsättningar för att utvecklas, dessutom oftast helt ideellt. Det kan därför vara tacksamt att bidra till föreningen när du har möjlighet.

Det kan vara att erbjuda skjuts till bortamatcher eller ansvara över lagkassan. Och behöver du inspiration till det rekommenderar vi vår artikel om digital försäljning av lotter, något du som föreningsförälder kan göra för att hjälpa föreningen utan någon större ansträngning.

En bra föreningsförälder uppmuntrar till att ha roligt

En bra föreningsförälder ska också uppmuntra sitt barn att ha roligt och njuta av idrotten. Det är viktigt att barnet känner att de har en valmöjlighet och att de själva bestämmer om de vill fortsätta med sin idrott eller inte. Föreningsföräldrar ska därför inte lägga för mycket press på sina barn och låta de ta beslut på egen hand. Till sist är det viktigt att vara en förebild som visar gott sportsmanship och respekt mot andra lagmedlemmar, tränare och domare.

En förälder ger en boll till sitt barn

Vikten av att alla barn som är aktiva inom föreningslivet behöver engagerade och involverade föräldrar kan inte nog belysas, tycker vi. Därför vill vi rikta ett stort tack till dig som ger ditt barn möjlighet att utöva idrott eller annan föreningsaktivitet - du är viktig för svenskt föreningsliv. 

Vilken typ av föreningsförälder är du? Gör vårt roliga och lättsamma quiz för att ta reda på det.