Så blir du den bästa föreningsföräldern

fredag 17 februari 2023

Att vara en stöttande föreningsförälder till ett barn som går i en idrott eller deltar i andra föreningsrelaterade aktiviteter är viktigt av flera anledningar. Här tar vi upp ett par av de kanske allra viktigaste sakerna man behöver tänka på för att bli en riktigt bra föreningsförälder. Vi avslutar med ett roligt och interaktivt quiz där du kan se vilken typ av föreningsförälder just du är. Häng på!

Föreningsförälder knyter sko på barn

En bra föreningsförälder främjar självförtroende

För det första kan det hjälpa till att öka självförtroendet hos barnet och därmed göra det roligare för barnet att utöva sin idrott. För visst är det så att barn med föräldrar som visar stöd och uppmuntran, har större sannolikhet för att vilja fortsätta utvecklas inom sin idrott.

En bra föreningsförälder agerar stöttande

För det andra kan en förälder som agerar stöttande hjälpa sitt barn att hantera motgångar och svårigheter. Idrott kan i många fall vara utmanande och ibland kräver den att man tar sig över hinder och hanterar misslyckanden. Genom att visa stöd och uppmuntran kan man som föreningsförälder hjälpa barnen att hantera dessa situationer på ett konstruktivt sätt. Och då också lära sig av sina motgångar - istället för att känna sig besegrad.

En stöttande föreningsförälder hjälper ett barn

En bra föreningsförälder bidrar till god stämning

Föräldrar som visar stöd och uppmuntran till sina barn kan också bidra till en positiv gruppdynamik inom föreningen eller laget. När föräldrar är positiva och uppmuntrande, sprids denna attityd till andra föräldrar och då skapas en miljö som uppmuntrar samarbete och positivitet. Något som är otroligt viktigt för att föreningen ska bli en trivsam plats för alla dess medlemmar!

En bra föreningsförälder fokuserar på utveckling

Vi vet, det är roligt att vinna, men som stöttande förälder är det också viktigt att fokusera på barnets personliga framsteg - och inte bara på resultat. Genom att betona betydelsen av ansträngning och förbättring, snarare än att bara fokusera på vinst eller förlust, kan man som föreningsförälder hjälpa sitt barn att utveckla en positiv syn på idrott och se det som lärande och utvecklande aktivitet.

Stolt föreningsförälder hejar på sitt barn

En bra föreningsförälder uppmuntrar till att ha roligt

En bra föreningsförälder ska också uppmuntra sitt barn att ha roligt och njuta av idrotten. Det är viktigt att barnet känner att de har en valmöjlighet och att de själva bestämmer om de vill fortsätta med sin idrott eller inte. Föreningsföräldrar ska därför inte lägga för mycket press på sina barn och låta de ta beslut på egen hand. Till sist är det viktigt att vara en förebild som visar gott sportsmanship och respekt mot andra lagmedlemmar, tränare och domare.

En bra föreningsförälder visar respekt

En stöttande förälder bör visa sin uppskattning och respekt för alla inblandade i idrotten och lära sitt barn att göra detsamma. Att vara en stöttande förälder kan ha en enorm inverkan på barnets utveckling, självförtroende och självkänsla. Genom att visa stöd, uppmuntran och attityd av positivitet och respekt, kan föräldrar skapa en miljö som hjälper barnen att utveckla sina färdigheter, hantera svårigheter och ha roligt på vägen.

En förälder ger en boll till sitt barn

Vikten av att alla barn som är aktiva inom föreningslivet behöver engagerade och involverade föräldrar kan inte nog belysas, tycker vi. Därför vill vi rikta ett stort tack till dig som ger ditt barn möjlighet att utöva idrott eller annan föreningsaktivitet - du är viktig för svenskt föreningsliv.

Vilken typ av föreningsförälder är du? Gör vårt roliga och lättsamma quiz för att ta reda på det.