Vad är en ideell förening?

Föreningar utgör en viktig del av samhället och spelar en avgörande roll i att främja olika ändamål, stödja gemenskap och skapa positiv förändring i samhället. Men vad är egentligen en ideell förening, och vilka regler gäller för en sådan? I denna artikel kommer vi att utforska dessa frågor och ge dig en översiktlig guide till hur ideella föreningar fungerar.

Tjejlag iklädda västar står i en ring med armarna om varandra på en konstgräsplan under tak

Vad menas med att en förening är ideell?

En ideell förening är en grupp personer som delar en gemensam vision eller idé som de vill förverkliga tillsammans. Den ska arbeta för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål. Ändamålet kan vara i princip vad som helst, allt från att stödja välgörenhet och främja kulturella aktiviteter till att bevara miljön eller främja utbildning. Ideella föreningar är vanligtvis organiserade som medlemsorganisationer, där medlemmarna deltar aktivt i föreningens verksamhet och beslut.

När man hör ordet ideell kan det var lätt att tänka sig att verksamheten måste bedrivas med idealistiskt syfte – alltså utan kommersiella inslag. Men faktum är att en ideell förening har möjlighet att bedriva helt kommersiell verksamhet, ha avlönad personal och även ägna sig åt mindre nobla ändamål.

En specifik typ av ideella föreningar, nämligen allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och gynnas därför skattemässigt. De flesta ideella föreningar klassificeras som allmännyttiga och åtnjuter fördelar såsom befrielse från inkomstskatt och moms. Men mer om det lite längre ner.

Domarklubba i trä som ligger på ett underlag av ljus marmor

Finns det specifika lagar och regler för en ideell förening?

Det finns inga specifika lagar för ideella föreningar. Vanligtvis sneglar man i stället på lagen om ekonomiska föreningar, men det är viktigt att komma ihåg att denna lag inte gäller fullt ut för ideella föreningar. Bristen på en särskild lagstiftning innebär att ideella föreningar endast regleras av generella principer och rättspraxis.

Däremot finns det en stark tradition i Sverige om hur en ideell förening bör vara utformad. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningens aktiviteter regleras av dess stadgar, som antas genom demokratiska beslut av dess medlemmar.

Stadgarna kan ses som föreningens interna regler, vilka alla medlemmar automatiskt accepterar och åtar sig att följa vid inträde i föreningen

En annan central princip är att föreningen ska vara öppen, alltså att alla som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlemmar, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Körledare står framför sin kör och dirigerar

Vad är en allmännyttig förening?

Men hur var det nu med allmännyttiga ideella föreningar, kanske du undrar? Kortfattat så kan man tänka att föreningen bör ha ett syfte och mål som gynnar allmänheten. Det kan till exempel vara religion, kultur eller politik. Allmännyttiga ideella föreningar är, till skillnad från andra ideella föreningar, skattebefriade för vissa inkomster.

Föreningen måste uppfylla fyra villkor för att räknas som allmännyttig:

 1. Allmännyttigt syfte

  Föreningens ändamål måste vara till nytta för allmänheten, såsom idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål.  

 2. Verksamhetskravet

  Åtminstone 90 procent av det föreningen gör ska hjälpa till att uppfylla det allmännyttiga syftet. Det kan mätas genom att titta på hur mycket pengar, tid eller arbetskraft som används för att göra detta möjligt. Om kravet inte uppfylls under beskattningsåret, kan det beräknas över en treårsperiod: året före, under och efter beskattningsåret.  

 3. Fullföljdskravet

  Åtminstone 75 procent av de pengar som föreningen får in ska användas för att uppfylla det allmännyttiga syftet. Pengar som föreningen ska betala skatt för räknas inte med, och kostnader för den delen av verksamheten där skatt måste betalas räknas inte heller. Kravet gäller under beskattningsåret och kan beräknas över flera år, vanligtvis beskattningsåret och de fyra föregående åren.

 4. Öppenhetskravet

  Föreningen måste vara öppen för alla som vill bli medlemmar, förutsatt att de delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Vissa krav för medlemskap kan dock ställas, såsom geografiska begränsningar för hembygdsföreningar eller minimiålder för skytteföreningar.

  Genom att uppfylla dessa fyra villkor kan en förening klassas som allmännyttig och därmed undantas från vissa skattekrav på sina inkomster.

Vi hoppas att du har fått bättre koll på vad en ideell förening är, vad som utmärker en allmännyttig ideell förening och vilka regler man behöver följa. 

Ett foto taget ovanifrån av en roddbåt med fyra personer på öppet vatten

Vill du veta mer om hur man startar en förening kan du läsa om det här. Vi önskar dig stort lycka till i din föreningsresa!

Så startar du en förening

Fler artiklar för dig