Afasiförbundet

Om Afasiförbundet

Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga och arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Vi är en demokratisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Vi har cirka 3 200 medlemmar, 38 lokala afasiföreningar och 21 läns- och regionföreningar.

 

Det här gör Afasiförbundet

  • Vi arbetar intressepolitiskt på riks-, läns-, och lokalnivå för att påverka politiker, myndigheter och andra organisationer. Viktiga frågor är: hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, arbetsmarknad, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och utbildning.
  • Vi följer forskning kring afasi och språkstörning samt ger själva mindre bidrag till forskning genom Afasifonden.
  • Vi skapar medvetenhet om afasi bland allmänheten genom att informera om afasi och språkstörning samt arbeta med kampanjer och gentemot medier.
  • Afasiförbundets läns- och regionföreningar och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar.
  • På våra 49 Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.
  • Talknuten är Afasiförbundets verksamhet som arbetar med frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. Varje år anordnas ett sommarläger för barn och unga med språkstörning.

 

Till Afasiförbundet

Tillbaka till medlemmar