Amatörteaterns riksförbund

Om Amatörteaterns riksförbund

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) grundades 1977 och utvecklar amatörteatern i Sverige och erbjuder ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen. ATR är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt.

Vi samlar teaterföreningar över hela Sverige och utvecklar amatörteatern – den folkliga teatern för fritt och aktivt skapande i föreningar med demokratiska arbetsformer.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

ATR har 10 000 medlemmar i 273 ideella amatörteaterföreningar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det är stora föreningar med flera hundra medlemmar och små med endast ett tiotal.

Fler än hälften av ATR:s medlemmarna är under 26 år, därför tog ATR initiativet till att 2012 bilda förbundet ATR UNG, som ett forum för unga amatörteaterutövare i Sverige.

 

Det här gör Amatörteaterns riksförbund

  • Vi som jobbar på ATR har vårt hjärta i amatörteatern. Flera av oss står själva på scen och har stor erfarenhet av att vara engagerade i en amatörteaterförening.
  • Vi erbjuder spetsutbildningar på teaterns olika områden och ger våra medlemmar högklassig service och information, vilket är A och O för oss.
  • Pjäsbiblioteket har runt 5 500 pjäser och musikaler och dessutom en mängd gamla folkpjäser och pjäser på originalspråk.
  • Vi erbjuder våra medlemmar grund- och fortsättningskurser på hög nivå. Ett av koncepten för ATR:s utbildning är en ”utbildningstårta” där varje tårtbit är ett ämne inom teater- och scenkonstområdet.
  • ATR-festivalen är en stor teaterfestival som arrangeras vartannat år på olika ställen i landet. TeaterForum äger rum åren emellan och har en inriktning på utställningar, föreställningar, workshops och seminarier.
  • ATR är medlem i Amatörkulturens samrådsgrupp Ax. Inom Ax samarbetar 17 rikstäckande kulturorganisationer med cirka 300 000 medlemmar – amatörkulturutövare och kulturella eldsjälar inom amatörteater, revy, körsång, folkmusik & dans, musikarrangörer, slöjdare, orkestrar och musikkårer. Ax företräder svensk amatörkulturverksamhet i frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna gentemot myndigheter, institutioner och organisationer.

 

Till Amatörteaterns riksförbund

Tillbaka till medlemmar