Astma- och Allergiförbundet

Om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning. Vår vision är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet.

Vi arbetar för friskare liv genom att stödja allergiforskning, sprida information och genom arbetet i våra lokalföreningar. Hos oss får du både kunskap och gemenskap. Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra tillsammans för ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Tillsammans för vi tre miljoner astmatiker och allergikers talan, påverkar beslutsfattare och ökar tillgängligheten i skola, arbetsliv, offentlig miljö samt driver på för en bättre vård.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

I dag finns 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar runt om i landet. I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra samt påverka det omgivande samhället.

 

Det här gör Astma- och Allergiförbundet

Framgångsrika exempel är kontinuerliga skärpningar av tobakslagen, vilka inneburit att allt färre ofrivilligt utsätts fört tobaksrök. Dessutom har vi arbetat mycket med att öka uppmärksamheten kring brister i skolornas fysiska miljö. Förbundet arbetar även för en förbättrad och likvärdig vård för människor med allergisjukdomar.

I de lokala astma- och allergiföreningarna bedrivs det en mångsidig social verksamhet. Man arrangerar läger för ungdomar, utflykter för alla åldrar, föredrag, studiecirklar och träffar för föräldrar till barn med allergier. Astma- och Allergiförbundets uppgift är att stödja dessa aktiviteter.

En annan viktig uppgift som Astma- och Allergiförbundet har är att informera om allergi. Detta sker med informationsmaterial som bland annat publiceras på denna hemsida och rådgivning till medlemmarna. Förbundet ger också ut en tidning, Allergia, som distribueras till medlemmarna sex gånger om året.

 

Till Astma- och Allergiförbundet

Tillbaka till medlemmar