Rosa bakgrund med fyra transparenta vattendroppar i olika storlek

Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet bildades 1982 och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation. Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer, och som stödjer både forskning och medlemmar.

Bröstcancerförbundet arbetar, på både nationell och internationell nivå, mot bästa möjliga förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående.

Genom Bröstcancerförbundet samarbetar och stödjer bröstcancerföreningarna varandra för att övergripande frågor ska få genomslag. Utgångspunkten är att arbeta tillsammans för att uppnå den gemensamma visionen, missionen och medlemslöftet.

HM Drottning Silvia är Bröstcancerförbundet beskyddare.

Medlemmar och föreningar/avdelningar

Till Bröstcancerförbundet är 33 lokala bröstcancerföreningar anslutna. Dessa arbetar lokalt/länsövergripande och är de som huvudsakligen möter personer med en bröstcancerdiagnos och deras närstående. Vi har idag över 11 000 medlemmar.

 

Det här gör Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundets uppgift är att samordna bröstcancerföreningarnas insatser genom att verka för:

 • tidig upptäckt
 • bästa, vid varje tidpunkt, kända behandling och terapi
 • allas rätt till rehabilitering
 • god palliativ vård i rätt tid
 • psykosocialt stöd till drabbad och närstående
 • preventiva åtgärder
 • internationell samverkan

För att nå vår vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer bedriver vi insamling under varumärket Bröstcancerfonden, finansierar vi forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i frågor kopplade till bröstcancer.

Ytterligare uppgifter inom organisationens ändamål är att driva frågor och genomföra:

 • Opinionsbildning.
 • Informationsinsatser.
 • Utbildning.
 • Insamlingsverksamhet.
 • Anslag och bidrag till forskning, utveckling och stöd.

Det Rosa Bandet är symbolen för kampen mot bröstcancer. Bröstcancerförbundet säljer sedan 1994 originalbandet under oktober, den internationella bröst cancermånaden. Bidraget går oavkortat till bröstcancerforskning och stöd till drabbade.

Stöd Bröstcancerförbundet genom Rosa Lotten

Varje oktober blir Sverigelotten Rosa lotten och ett extra överskott går till Bröstcancerförbundets arbete med att stödja drabbade och finansiera forskningen mot bröstcancer.

Köp Sverigelotten