Demensförbundet

Om Demensförbundet

Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) bildades 1984 och är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

Demensförbundet är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin.

Demenssjuka och deras anhöriga är våra uppdragsgivare.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Demensförbundet har cirka 10 400 medlemmar och 110 lokala demensföreningar runtom i Sverige.

 

Det här gör Demensförbundet

Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga och har en unik stödverksamhet i våra föreningar som arbetar ideellt runt om i landet.

Våra viktigaste frågor just nu är: lagstadgad minimibemanning, utökad geriatrik

och kravspecifikation vid upphandling av vård och omsorg.

 

Till Demensförbundet

Tillbaka till medlemmar