DHR

Om DHR

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden. DHR:s mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället.

Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp som endast intresserar sig för sina egna villkor. Där finns barn, unga, gamla, män, kvinnor, studerande, yrkesverksamma, arbetslösa, hbtq-personer, nyanlända – ja, helt enkelt ett genomsnitt av oss som bor i Sverige.

Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Vi verkar genom våra 21 distrikt och våra 154 avdelningar. Totalt har vi cirka 10 000 medlemmar.

 

Det här gör DHR

Nationellt fokuserar vi det rättighetspolitiska arbetet mot riksdag, regering och centrala myndigheter, medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.

Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Inom DHR finns också ett antal nätverk där medlemmar gått samman för att driva just "sin" fråga. Det kan handla om långvarig smärta, äldrefrågor eller bilstödsfrågor.

Inom avdelningarna pågår en viktig social verksamhet med månadsmöten, kurser, gemensamma resor och utflykter.

 

Till DHR

Tillbaka till medlemmar