Dyslexiförbundet

Om Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet (tidigare Dyslexiförbundet FMLS) är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov.

Förbundet beskyddas av Prins Carl Philip.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Förbundet har nära 6 900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet.

 

Det här gör Dyslexiförbundet

  • Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet.
  • Förbundet är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med andra svenska dyslexiorganisationer.
  • Förbundet har en rådgivnings-, och informationsverksamhet - Skrivknuten - som vänder sig till allmänhet och skola. Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet och Skolverket.
  • Förbundet har alltid arbetat med projekt, om arbetsliv, läsning, inlärning, tillgänglighet och mycket mer.
  • Förbundets tidning heter Läs&Skriv och utkommer fyra till sex gånger per år i 13 000–16 000 exemplar. Den skickas ut till medlemmar, prenumeranter och landets alla grundskolor.

 

Till Dyslexiförbundet

Tillbaka till medlemmar