Förbundet Aktiv Ungdom

Om Förbundet Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom bildades 1976 och är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation i studieförbundet Medborgarskolan och LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.'

Vi är en bidragsorganisation till MUCF – Myndigheten för Ungdom – och civilsamhällesfrågor, vilket betyder att det är därifrån vi söker våra pengar som sedan går ut till våra anslutna föreningar och används för att hålla organisationen levande.

I våra föreningar så pågår det mängder med aktiviteter för barn och ungdomar.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Aktiv Ungdom har cirka 20 000 medlemmar med cirka 650 föreningar och verksamheter i sju distrikt över hela landet, från norr till söder.

 

Det här gör Förbundet Aktiv Ungdom

  • Aktiv Ungdom samlar barn och ungdomar i självständigt organiserad verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.
  • Genom våra arbetsformer ger Aktiv Ungdom barn och ungdom möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och att tränas i demokratiska principer. Vi vill ge alla möjlighet att, efter eget intresse, uppleva glädjen och tillfredsställelsen av en utvecklande fritid.
  • Genom vår föreningsverksamhet erbjuder vi mängder med aktiviteter - allt från kampsport och parkour till teater och dans.
  • Många av föreningarna anordnar, förutom den ordinarie verksamheten, även lägerverksamhet, workshops och prova-på-aktiviteter.
  • Vi erbjuder våra medlemmar utbildningar som exempelvis ledarutbildningar och föreningsutbildningar där man får chans att träffa likasinnade och lära sig något nytt – en ny upplevelse att ta med sig helt enkelt.

 

Till Förbundet Aktiv Ungdom

Tillbaka till medlemmar