Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Om Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige bildades 1964 och är en del av handikapprörelsen som organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, ITP och närbesläktade blödningsrubbningar.

Ett av våra viktigaste uppdrag som förening är att arrangera våra medlemsträffar för olika åldersgrupper.  Dessa träffar är en blandning av utbildning och social gemenskap.  Blödarsjuka är en relativt ovanlig sjukdom och därför är det viktigt att få träffa andra som lever med samma sjukdom.

Drottning Silvia är förbundets beskyddarinna.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Vi har idag ca 1 600 medlemmar – blödarsjuka, anhöriga och medicinsk personal. Som medlem i förbundet blir du ansluten till en av våra 10 regionföreningar.

 

Det här gör Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Som förbund arbetar vi för att:

  • ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället
  • medlemmar ska kunna träffa andra i samma situation
  • ge råd och stöd till blödarsjuka och anhöriga
  • samla och sprida kunskap om blödarsjuka
  • verka för kvalificerad vård och behandling
  • underlätta kontakten med sjukvården
  • uppmuntra medicinsk forskning
  • hålla kontakt med internationella organisationer

Vi arrangerar sommarläger där barn och unga kan träffas och lära sig mer om sin blödarsjuka samt att bättre kunna självmedicinera genom stickträning. 

Vi håller möten för anlagsbärare och andra vuxna med blödningsrubbningar genomförs för att stärka och ge förståelse för de kvinnor som lever med en blödarsjuka.

 

Till Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Tillbaka till medlemmar