Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Om Hjärnskadeförbundet

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft bildades 1988 och är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden funktionsrättsorganisation.

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador oavsett ålder eller skadans orsak samt deras närstående.

Med förvärvad hjärnskada menar vi skador som uppkommit efter de första barnaåren. Anledningen kan vara en traumatisk skada genom till exempel trafikolycka, våld mot huvudet eller olycksfall. Andra anledningar till skadan kan vara stroke, syrebrist, tumörer, infektioner, missbruk, förgiftningar, whiplashtrauma, stress etcetera.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Vi har läns- och lokalföreningar över nästan hela landet och cirka 3 000 medlemmar.

Alla som har en förvärvad hjärnskada kan vara med i Hjärnkraft oavsett ålder. Våra medlemmar har en egen hjärnskada, är anhöriga/närstående eller stödjande.

 

Det här gör Hjärnskadeförbundet

Hjärnkraft arbetar för ett samhälle med full delaktighet för alla och där även personer med förvärvade hjärnskador är välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet.
Vi informerar, bevakar, stöttar, stimulerar, engagerar, aktiverar och entusiasmerar.

  • Verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.
  • Öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.
  • Stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.
  • Stimulera till förebyggande åtgärder.
  • Stimulera forskning och utveckling.
  • Uppvaktar vi beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar utbildningsdagar och föreläsningar.
  • Bevakar vår grupps intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

 

Till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Tillbaka till medlemmar