IOGT-NTO

Om IOGT-NTO

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med en lång historia.
I över 100 år har våra medlemmar kämpat för en bättre värld med demokrati och solidaritet för alla. En kamp som hela tiden gått hand i hand med kampen för nykterheten.

Vi har tagit fasta på och vidareutvecklat de idéer som blev starten för nykterhetsrörelsen. Idag skapar vi mötesplatser för tiotusentals människor varje år, som får möjlighet att utveckla sina idéer och sig själva.

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi utgår från våra grundsatser Demokrati, Solidaritet och Nykterhet, som vi använder i arbetet för en bättre värld.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

IOGT-NTO har nära 27 000 medlemmar, fördelade på åtta distrikt och 400 lokalföreningar över hela landet. I lokalföreningarna kan du träffa andra medlemmar och arrangera eller delta på aktiviteter; kulturarrangemang, språkkaféer och alkoholfria vinprovningar bland mycket annat.

 

Det här gör IOGT-NTO

  • IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol och andra droger. Därför arbetar vi för en restriktiv alkoholpolitik. Vi utmanar även alkoholnormen och stärker människor som påverkas negativt av sitt eget eller någon annans missbruk.
  • Varje år ger IOGT-NTO, i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden, svensk sjuksköterskeförening, SFAM (Svensk förening för allmänmedicin), CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet), ut en forskningsrapport.
  • En stor och viktig del av IOGT-NTO:s verksamhet är det förebyggande sociala arbetet för att hjälpa människor ur ett missbruk eller för att upprätthålla nykterhet. En stor del av vår sociala verksamhet bärs upp av våra medlemmar på ideell basis, medlemmar med lång erfarenhet och ett brinnande engagemang för frågan.
  • IOGT-NTO-rörelsen arbetar med långsiktigt bistånd. Totalt är vi med och stödjer omkring 30 partnerorganisationer i 14 länder. Vi arbetar förebyggande, politiskt och med frågor som handlar om rehabilitering.

 

Till IOGT-NTO

Tillbaka till medlemmar