Jägarnas Riksförbund

Om Jägarnas Riksförbund

Jägarnas Riksförbund är en rikstäckande ideell medlemsorganisation för Sveriges jägare vilken grundades 1938 och vilken agerar politiskt och religiöst oberoende.

Med förändringar i de politiska förutsättningarna, en allt mer urbaniserad befolkning och en miljö som förändras, måste jakten och viltförvaltningen i Sverige vara snabb och rörlig för att kunna följa trender och svängningar.

Där kommer Jägarnas Riksförbunds grundtankar om ansvarstagande, frivillighet och samverkan mellan jägare och markägare verkligen till sin rätta. På det viset skapas en viltförvaltning som är alla till nytta och som sker i balans mellan jakt, jordbruk och skogsbruk.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Idag finns drygt 150 000 medlemmar över hela landet i de 21 distrikten och 150 avdelningar.
Organisationen är medlemsstyrd, och jobbar för medlemmarnas intressen.

 

Det här gör Jägarnas Riksförbund

  • Jägarnas Riksförbund grundades med förutsättningen att alla markägare, stora som små, ska ha rätt till meningsfull älgjakt på sin egen mark. Den grundtanken finns kvar än i dag, även om frågorna har utvidgats och förändrats och förbundets repertoar nu är bredare än någonsin.
  • Jägarnas Riksförbund arbetar brett med de flesta frågor som berör jakt och viltvård, men självklart finns det några frågor som ligger våra medlemmar närmare om hjärtat.
  • Jakt som är enkel och obyråkratisk är viktig, och äganderätten står förbundet varmt om hjärtat. Rätten till meningsfull jakt på egen mark är viktiga ledord likväl ansvar – frivillighet och samarbete. Dessutom ger jakten klimatsmart kött.
  • Utbildning av jägare på alla nivåer i jakt- och viltvård, är vägen till en av samhället respekterad och etiskt accepterad jakt. Vi har kvinnoverksamhet med jakten och utbildningar. Ungdomsverksamheten växter och vi har ca 13 procent ungdomar som medlemmar. Vi genomför ungdomsläger och aktiviteter över hela landet. Förbundet finns i 21 distrikt och består av 150 avdelningar.

 

Till Jägarnas Riksförbund

Tillbaka till medlemmar