KFUM Sverige

Om KFUM Sverige

KFUM Sverige bildades 1884 och är riksorganisationen för alla KFUM-föreningar runt om i Sverige.

KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor och är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation som skapar möjligheter för barn och unga att utvecklas till sin fulla potential.

Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Det betyder att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Idag engagerar KFUM 60 000 människor i Sverige i 150 föreningar.

 

Det här gör KFUM Sverige

  • KFUM erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM. Det kan vara allt från idrott, scouting, lägergårdar, musik, dans med mera. Men också nationella och internationella projekt och samarbeten som på olika sätt stärker unga människor.
  • Varje år publicerar KFUM Sveriges ungdomskommunranking för att lyfta kommunernas insatser för att möta ungas behov.
  • KFUM Sverige har också ett stort internationellt engagemang. Vi är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA som engagerar över 70 miljoner människor i 130 länder. KFUM Sverige driver ett flertal projekt med partners i andra länder för att på olika sätt stärka ungdomar.

 

Till KFUM Sverige

Tillbaka till medlemmar