Länkens Kamratförbund

Om Länkens Kamratförbund

Länkens Kamratförbund bildades 1953 av missbrukare själva. 

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Förbundet består av ca 30 lokalföreningar spridda över landet.

 

Det här gör Länkens Kamratförbund

Länkens Kamratförbund är en sammanslutning av såväl kvinnor som män, med gemensam erfarenhet av alkoholmissbrukets följder och som hyser en ärlig och uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol och andra droger.

KF-Länken är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Tillbaka till medlemmar