Neuroförbundet

Om Neuroförbundet

Neuroförbundet är en ideell och oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Våra lokalföreningar och länsförbund erbjuder en rad olika aktiviteter, information, erfarenhetsutbyte, stöd och service. Det är våra lokalföreningar som är säljer lotter för Folkspels räkning och på så sätt får ett bidrag till sin verksamhet.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Neuroförbundet har närmare 100 lokalföreningar och länsförbund med cirka 13 000 medlemmar, varav merparten lever med en neurologisk diagnos.

 

Det här gör Neuroförbundet

Neuroförbundet finns för att ge våra medlemmar och andra intresserade information, stöd och framtidstro. Det gör vi genom att:

  • påverka våra beslutsfattare till förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrade möjligheter till neurologisk rehabilitering.
  • bidra till ökad kunskapsspridning bland beslutsfattare och allmänhet om neurologiska diagnoser och livsvillkor för personer som lever med neurologiska sjukdomar eller skador.
  • skapa ökad förståelse för personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller skador och genom opinionsbildning verka för bättre livsvillkor för våra medlemmar.
  • främja utvecklingsarbete och forskning i syfte att förbättra livssituationen.
  • genomföra insamlingskampanjer som synliggör vår verksamhet och ger ekonomiska bidrag till såväl verksamheten som forskning.
  • åstadkomma och upprätthålla kontakter med organisationer - inom och utom landet vilka arbetar i liknande syften.

 

Till Neuroförbundet

Tillbaka till medlemmar