Personskadeförbundet RTP

Om Personskadeförbundet RTP

RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

RTP finns representerade med lokalföreningar och distrikt på cirka 50 orter runt om i Sverige och består av cirka 9 000 medlemmar.

 

Det här gör Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.

Förbundets ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada. Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

Förbundet arbetar specifikt med frågor som rör följande skadegrupper:

  • personer med en nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld)
  • personer med ryggmärgsskada
  • personer med hjärnskada
  • personer med polioskada
  • personer som genomgått en amputation
  • personer som har andra typer av trafik- eller olycksfallsskador

 

Till Personskadeförbundet RTP

Tillbaka till medlemmar