Prostatacancerförbundet

Om Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med lokala patientföreningar som tillsammans verkar för ökad kunskap om prostatacancer.

Prostatacancerfonden har delat ut över 60 miljoner kronor till forskning, utveckling, stipendier och opinionsbildning de senaste sex åren. Fondens kapital består bland annat av medel från gåvor från privatpersoner och företag, försäljning av pins och övriga produkter samt genom lotterimedel.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Prostatacancerförbundet har 27 lokala patientföreningar och över 12 000 medlemmar.

 

Det här gör Prostatacancerförbundet

För att nå vår vision "Ett bra liv trots allt" stödjer vi forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård som ska bidra till högre livskvalité och stöder forskning och utveckling genom en egen fond samt sprider information och kunskap om sjukdomen.

Förbundet verkar för att driva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård, driver opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen samt bidrar till forskning och utveckling genom en egen fond, Fonden mot prostatacancer.

Vår vision är – Tillsammans kan vi besegra prostatacancern.

  • Stödja patientföreningarna
  • Driva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård
  • Driva opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen
  • Stödja svensk forskning och utveckling om prostatacancer.

 

Till Prostatacancerförbundet

Tillbaka till medlemmar