Rädda Barnen

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation och har varit verksam sedan 1919. Vi är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt vårt arbete för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.
Såväl på hemmaplan som runtom i världen arbetar vi målmedvetet och långsiktigt och fokuserar på människors egen vilja att påverka och förändra sina livsvillkor.

Det finns över 2 miljarder barn i världen och livsvillkoren för dessa barn skiljer sig markant åt. Barn lever i utsatthet både i världens fattigaste länder och i länder som på många sätt är trygga och bra att växa upp i.

Nästan en kvarts miljon barn i Sverige lever i social och ekonomisk utsatthet, enligt Rädda Barnens barnfattigdomsrapport (2018).

Det går att förändra barns liv, om vi hjälps åt. Med ett fokus på långsiktigt hållbara insatser gör vi omedelbara och bestående skillnader i barns liv, varje dag.

Vårt mål är en värld där varje barn har rätt till sin framtid. Att de får vara trygga och skyddade från våld och övergrepp, och har möjlighet att utvecklas och vara delaktiga.

Tillsammans gör vi världen till en bättre plats för barnen.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Rädda Barnens cirka 60 000 medlemmar är organiserade i 150 lokalföreningar i nästan alla landets kommuner.

 

Det här gör Rädda Barnen

Vi finns på plats i Sverige och 119 andra länder och kämpar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Det går att förändra barns liv – om vi hjälps åt. Tillsammans gör vi världen till en bättre plats för barnen.

  • Vi kämpar för alla barns rätt till hälsa och överlevnad
  • Vi kämpar för att alla barn ska få en bra utbildning
  • Vi kämpar för att alla barn ska få en trygg barndom
  • Vi hjälper barn i krig och katastrofer
  • Vi kämpar för att barn i Sverige ska ha en trygg uppväxt

 

Till Rädda Barnen

Tillbaka till medlemmar