Yngre flicka mot mönstrad tapet. Yngre flicka i idrottshall

Rädda Barnen

Folkspels samarbeten med Rädda Barnen - Stopp! Min kropp!

Med starkt engagemang arbetar vi tillsammans med Rädda Barnen med att sprida kunskap, belysa och lyfta fram Stopp! Min kropp! Ett utbildningsprojekt och ett verktyg för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet. Det är en del av organisationens arbete för barn utsatta för våld och övergrepp - i förebyggande syfte men även hur man kan agera när något har hänt. Allt för att ge barn rätt förutsättningar till en meningsfull fritid. 

Skapar möjligheter för Rädda Barnen

Vi skapar möjligheter för Rädda Barnen som organisation att utveckla deras verksamhet. Detta görs genom prenumerationskampanjer där överskottet från våra produkter går direkt till utvalda projekt inom Rädda Barnen.

Som stolt avsändare av Årets Eldsjäls Gala får Rädda Barnen möjlighet att sprida intressant och viktigt innehåll som är kopplat till organisationens kärna: Att fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga.
Med Barnkonventionen som grund arbetar de för att barns rättigheter ska bli verklighet. Genom Årets Eldsjäl lyfter och synliggör Rädda Barnen sina volontärer och ger dem en möjlighet att lysa.

Alla ska få känna trygghet och samhörighet i föreningslivet
Som kommunikationspartner till Rädda Barnens viktiga projekt Stopp! Min kropp! vill vi vara med och lyfta barns rätt till en fritid fri från våld och övergrepp.
- Vi arbetar med ett tydligt Varför – Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla. Att få lyfta denna viktiga fråga tillsammans med Rädda Barnen är en självklarhet för oss. Tillsammans gör vi Sverige bättre, säger Henrik Lindroth, marknadschef på Folkspel.

Folkspel bidrar till att sprida innehållet i Stopp! Min kropp!
- Det är väldigt inspirerande. Det blir spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans på lång sikt, säger Helene Olsson, Rädda Barnen, nationellt verksamhetsansvarig för våld, kunskap och utveckling.

Överskottet från Folkspels produkter har betydelse
- Det är jätteviktiga intäkter för oss som absolut gör skillnad i vår verksamhet, säger Helena Thybell, Generalsekreterare för Rädda Barnen. 

Världens största barnrättsorganisation

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation och har varit verksam sedan 1919. Vi har cirka 60 000 medlemmar är organiserade i 150 lokalföreningar i nästan alla landets kommuner. Vi är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt vårt arbete för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.
Såväl på hemmaplan som runtom i världen arbetar vi målmedvetet och långsiktigt och fokuserar på människors egen vilja att påverka och förändra sina livsvillkor.

Det finns över två miljarder barn i världen och livsvillkoren för dessa barn skiljer sig markant åt. Barn lever i utsatthet både i världens fattigaste länder och i länder som på många sätt är trygga och bra att växa upp i.

Nästan en kvarts miljon barn i Sverige lever i social och ekonomisk utsatthet, enligt Rädda Barnens barnfattigdomsrapport (2018).

Det går att förändra barns liv, om vi hjälps åt. Med ett fokus på långsiktigt hållbara insatser gör vi omedelbara och bestående skillnader i barns liv, varje dag.

Vårt mål är en värld där varje barn har rätt till sin framtid. Att de får vara trygga och skyddade från våld och övergrepp, och har möjlighet att utvecklas och vara delaktiga.

Tillsammans gör vi världen till en bättre plats för barnen.

Rädda Barnens uppdrag

Rädda Barnen är en global organisation med närvaro i Sverige och 119 andra länder. Deras uppdrag är att kämpa för varje barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Genom att fokusera på flera nyckelområden arbetar de målmedvetet för att förändra barns liv över hela världen:

  • Hälsa och överlevnad: Rädda Barnen kämpar för att varje barn ska ha tillgång till hälsovård och möjligheten att överleva och trivas.
  • Utbildning: De strävar efter att alla barn ska få en högkvalitativ utbildning och därmed möjligheten till en bättre framtid.
  • Trygg barndom: Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få uppleva en barndom fri från våld och oro.
  • Hjälp i krig och katastrofer: De stöder barn som drabbats av krig och katastrofer, och ser till att de får den hjälp de behöver.
  • Trygg uppväxt i Sverige: Inom Sverige strävar Rädda Barnen efter att säkerställa att alla svenska barn kan växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.

Stötta Rädda Barnen i deras arbete

Om du vill stödja Rädda Barnen och deras arbete för barns rättigheter, inklusive Stopp! Min kropp! och deras bredare initiativ, kan du utforska deras webbplats för mer information. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld för alla barn.