Reumatikerförbundet

Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet arbetar för att människor som lever med reumatiska sjukdomar ska kunna leva ett bra och aktivt liv, och vi stöttar forskningen för att finna lösningen på reumatismens gåta. Detta har vi gjort sedan 1945.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Reumatikerförbundet är organiserat i 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även två riksföreningar, Riksföreningen för systemisk skleros och Riksföreningen för SLE. Totalt har Reumatikerförbundet 48 787 medlemmar varav 5 700 är anhöriga.

 

Det här gör Reumatikerförbundet

Tillsammans samlar och sprider vi kunskap, driver viktiga frågor för reumatiker, stöttar och inspirerar våra medlemmar och andra reumatiker och stödjer reumatologisk forskning.

Våra fyra livsviktiga ändamål och ett ovärderligt arbetsområde.

  • Kunskap: Reumatikerförbundet samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna, baserat på våra medlemmars erfarenheter och kunskap från vården och forskning. Påverkan:
  • Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.
  • Forskning: Reumatikerförbundet är den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.
  • Stöd: Reumatikerförbundet vill visa vägen till ett fullgott liv trots reumatisk sjukdom och erbjuder därför olika typer av stöd, bland annat genom tjänster, aktiviteter eller mötesplatser där medlemmar kan uppmuntra och inspirera varandra.

 

Till Reumatikerförbundet

Tillbaka till medlemmar