Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, bildades 1967 och är en religiöst och partipolitiskt obunden medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället.

Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra. Tillsammans påverkar vi vården och samhället för att alla ska ha möjlighet att återhämta sig från psykisk ohälsa och ha ett bra liv.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

RSMH har ungefär 7 000 medlemmar i våra 104 lokalföreningar och 19 distrikt runt om i landet.

 

Det här gör Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH arbetar för att förändra samhällets syn på psykisk ohälsa. Vi vill även påverka hur vård och samhällsservice ser ut idag. Det är viktigt för oss att höras i debatten som en kunnig, nyanserad och aktiv röst. Vi håller också ett granskande öga på myndigheter, vård och service. Grunden för vårt opinionsarbete är att samhället måste förändras så att fler får möjlighet till återhämtning från psykisk ohälsa.

Våra viktigaste frågor är:
Fler resurser till unga med psykisk ohälsa
Förbättra den ekonomiska tryggheten för människor med psykisk ohälsa
Alla ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning
Öka brukarnas inflytande inom vården, socialtjänsten och i myndigheter
Minimera tvånget inom psykiatrin

 

Till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Tillbaka till medlemmar