Riksförbundet HjärtLung

Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung har verkat sedan 1939 och en av Sveriges största rikstäckande patientorganisationer som arbetar för att du som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bra vård och god livskvalitet.

Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet – personer som har hjärt- och lungsjukdomar och deras anhöriga.

Vi jobbar för att alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas bästa möjliga vård, medicinering och sjukdomsförebyggande livsstilsinsatser oavsett ålder, var du bor, könsidentitet, etnisk tillhörighet eller religion.

Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Vi deltar i samhällsdebatten och samarbetar med hälso- och sjukvården. En viktig fråga för oss är att vården i mötet med patienten alltid ska se människan bakom diagnosen.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

I dag har vi närmare 37 000 medlemmar och 146 lokalföreningar och 21 länsföreningar.

Våra medlemmar kan ta del av lärorika aktiviteter, gemen skap och möjlighet till regelbunden motion.

 

Det här gör Riksförbundet HjärtLung

Vi arbetar med opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och gemenskap för att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

  • Opinion: Vi arbetar för en jämlik och personcentrerad vård där du och dina närstående ges förutsättning för ett bra liv.
  • Livsstilsaktiviteter: Din livsstil påverkar hälsan. Hos oss får du tillgång till kunskap och aktiviteter för en bra livsstil.
  • Gemenskap: Mötet med andra betyder mycket för hälsan. Hos oss träffar du människor som delar dina erfarenheter.
  • Forskning: Vi vet hur vardagen är för dig som lever med kronisk sjukdom. Vi stöder forskning som gör din vardag lättare.

 

Till Riksförbundet HjärtLung

Tillbaka till medlemmar