Riksförbundet Sveriges 4H

Om Riksförbundet Sveriges 4H

Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i flera led och där varje led har enskilda uppgifter samtidigt som alla verkar för att vara en samlad organisation.

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med en bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. 4H finns i över 80 länder och riktar sig till barn och ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Sveriges 4H har cirka 100 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 4H-gårdsassistenter, administratörer, instruktörer, konsulenter, verksamhetsledare och regionkonsulenter.

Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva länsförbund.

 

Det här gör Riksförbundet Sveriges 4H

4H står för: HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet.  HÄLSA för ett sundare levnadssätt. 4H:s huvudmålgrupp är barn och ungdomar mellan 6-25 år.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

 

Till Riksförbundet Sveriges 4H

Tillbaka till medlemmar