Fyra tjejer som tränar rytmisk gymnastik

Sveriges Riksidrottsförbund RF

Sveriges Riksidrottsförbund (RF) bildades 1903 som Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund och är svensk idrotts paraplyorganisation, med 71 specialförbund. När vi gemensamt samlas och talar med en enad röst kallar vi oss svensk idrott.

Om Riksidrottsförbundet RF

Ett av våra viktigaste uppdrag är att visa hur svensk idrott inte bara erbjuder en meningsfull fritid för enskilda personer, utan gör hela Sverige starkare. Barn och ungdomar som idrottar är friskare, har bättre självförtroende och högre betyg i skolan.

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en bildnings- och utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa är beslutade av RF-stämman, de ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Medlemmar och föreningar/avdelningar

Svensk idrott samlar 71 specialförbund med runt 22 000 föreningar och drygt tre miljoner medlemmar i fler än 250 olika idrotter. RF:s 19 distrikt (RF-SISU distrikt) har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå – de stödjer föreningar i hela landet.

I verksamheterna arbetar cirka 650 000 ideella ledare.

Om de ledare som arbetar utan lön ersattes i nivå med outbildade fritidsledare skulle det kosta samhället cirka 20 miljarder kronor årligen.

Det här gör Riksidrottsförbundet RF

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, själva essensen av det vi vill vara, är: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

RF har i egenskap av idrottsrörelsens samlande organisation till uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Målen för Strategi 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen: Svensk idrott – världens bästa.

Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka: Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Idrott i förening: Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
Idrotten gör Sverige starkare: Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
 

Folkspel och Riksidrottsförbundets samarbete

Folkspel och Riksidrottsförbundet samarbetar för framtidens ledarskap i Eldsjäl 2.0. Samarbetet mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet syftar till att utbilda framtidens ledare. 22 deltagarna är utvalda liksom sex mentorer. Utbildningen riktar sig till befintliga tränare och ledare i åldern 18–25 år. Det innehåller både fysiska träffar, föreläsningar och gruppsamtal. Ledarna  arbetar även via en digital plattform och genomför ledarskapsprojekt med stöd av ett mentorsteam.

Därför är jag idrottsledare- en kampanj från Riksidrottsförbundet

Det finns ungefär 800 000 ideella ledare finns runtom i Sverige. Ideella idrottsledare som får hela vår idrottsrörelse att fungera. Ingen uppgift är för liten - oavsett om det handlar om att sälja lotter, tvätta tröjor, koka kaffe till kiosken eller klippa gräsmattor.

Riksidrottsförbundet har träffat sex tränare med ett alldeles fantastiskt engagemang inom just sina idrotter. De berättar om varför de valt att bli tränare på Riksidrottsförbundets Youtube-kanal. Under kampanjen "Därför är jag idrottsledare" vill man låta idrottsledarnas egna berättelser komma fram och påvisa vikten av just ledare inom idrotten.

Två av de som berättar om sitt engagemang i kampanjen - Nanny Jönsson och Gustav Pärsén ingick i vårt utbildningsprogram Eldsjäl 2.0. Det gör oss såklart lite extra stolta.

Tillbaka till Folkspels medlemmar