SIOS

Om SIOS

Samarbetsorgan för etniska organisationer, SIOS, är en ideell intresseorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. SIOS har verkat sedan 1973 och representerar erkända och icke erkända etniska minoriteter som har varit etablerade i Sverige i flera decennier.

SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända minoriteter som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk-, kultur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

SIOS har 20 medlemsförbund vilka har cirka 350 lokalföreningar och drygt 50 000 medlemmar spridda runtom i Sverige.

 

Det här gör SIOS

Vi företräder våra medlemmar med olika etniska bakgrunder i ett tjugotal etniska riksorganisationer som vill bedriva språk-, kultur och identitetsbevarande verksamhet samt främja delaktighet och samhällsengagemang.

Vi vill verka för en implementering av en mångfaldspolitik i alla samhällssektorer och för en förstärkning av samarbetet för medlemmarnas gemensamma intressen.

SIOS förverkligar sina målsättningar bland annat genom opinionsbildning, skrivelser och yttranden, utbildnings-, informations- och projektverksamhet med mera.

Samarbetet i SIOS sker genom en vald styrelse med representanter från medlemsförbunden och med hjälp av ett sekretariat med säte i Stockholm.

 

Till SIOS

Tillbaka till medlemmar