SPF Seniorerna

Om SPF Seniorerna

SPF, Sveriges Pensionärsförbund är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och är politiskt och religiöst obundet.

SPF bildades som Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod av kommunister och syndikalister. I början av 1940-talet fanns cirka 500 000 ålderspensionärer över 67 år. Sextiotvå procent av dem hade så låga inkomster att de fick behovsprövade bidrag främst så kallat fattigvårdsunderstöd.

Allmän folkpension började betalas ut 1914 till alla medborgare som fyllt 67 år. År 1947 fick fortfarande sexton procent av de äldre pengar från fattigvården.

Idag är antalet seniorer 65+ mångdubblat till cirka 1,8 miljoner och cirka var fjärde röstande är numera pensionär.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

SPF Seniorerna har idag cirka 260 000 medlemmar i 27 distrikt och nästan 800 föreningar runt om i landet.

 

Det här gör SPF Seniorerna

  • SPF är för nuvarande den snabbast växande seniororganisationen och verkar för att Sverige har en bra äldrepolitiker, inte minst den ekonomiska.
  • SPF samverkar i Regeringens Pensionärskommitté och samtalar med riksdagens utskott, de politiska partierna och de olika statliga myndigheterna i äldrefrågor. SPF är remissinstans för regeringens förslag som rör äldre i samhället.
  • SPF verkar i pensionärsråd i kommuner och landsting och bildar opinion i viktiga äldrefrågor. I SPFs arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet tre viktiga ledord.
  • SPF arbetar med folkhälsa och friskvård. De lokala föreningarna har mängder av aktiviteter. SPF arrangerar årligen nio riksmästerskap. Vidare står kompetensutveckling högt i kurs hos SPF:s medlemmar. Föreningarna erbjuder en mängd studiecirklar, föreläsningar och kulturaktiviteter liksom intressanta resor, rundvandringar och studiebesök.

 

Till SPF Seniorerna

Tillbaka till medlemmar