Svenska Bridgeförbundet

Om Svenska Bridgeförbundet

Svenska Bridgeförbundet bildades 1933 och är en ideell organisation med sitt riks-kansli i Örebro. Förbundet är den samordnande paraplyorganisationen för landets alla klubbar. Förbundet hjälper till med utbildning, nationella tävlingar och mycket mer administrativt som medför att det blir enklare i vardagen för klubbar och distriktsförbund.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Över 300 000 i Sverige uppskattas kunna spela bridge och av dem är cirka 27 500 är aktiva tävlingsspelare som mer eller mindre utövar sin sport varje vecka på någon av landets drygt 400 klubbar i landets 21 distrikt.

 

Det här gör Svenska Bridgeförbundet

Sverige är en bra nation i bridge och har vunnit åtskilliga EM- och VM-medaljer i alla tävlingsklasser. Svenska Bridgeförbundet arrangerar årligen ett av Sveriges största arrangemang med den Svenska Bridgefestivalen som har över 8 000 par i enskilda tävlingsstarter under en 10-dagarsperiod.

Medlemskap i en bridgeklubb som är ansluten till Svenska Bridgeförbundet innebär fördelar för såväl dig som för din klubb, men också att du stödjer bridgen.

I ditt medlemskap får du medlemstidningen BRIDGE, som utkommer 5 gånger per år.

Du äger också rätt att spela på alla klubbar anslutna till Svenska Bridgeförbundet.

 

Till Svenska Bridgeförbundet

Tillbaka till medlemmar