Svenska Celiakiförbundet

Om Svenska Celiakiförbundet

Celiakiförbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki och är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.

Celiakiförbundet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Celiakiförbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar i cirka 30 läns- och lokalföreningar över hela landet.

 

Det här gör Svenska Celiakiförbundet

  • Vår vision är att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra. Inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.
  • Vi verkar för samma levnadsvillkor som individer utan diagnosen Celiaki genom opinionsbildning och påverkansarbete mot många intressenter.
  • Öka kunskapen om och förståelsen för Celiaki genom informations- och kommunikationsarbete, Celiakiforum etcetera.
  • Stödja forskning med anknytning till Celiaki - insamlingsarbete, sponsorskap, ansökningar, nätverk med mera.
  • Aktiva Celiakiföreningar i hela landet - verksamhetsutveckling, aktiviteter, förenkla för lokalföreningar, samverka.

 

Till Svenska Celiakiförbundet

Tillbaka till medlemmar