Svenska Diabetesförbundet

Om Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och förbundets viktigaste uppgift är att ta vara på sina medlemmars intressen.

IDF's (International Diabetes Federation) atlas från 2017 uppskattar att 499 300 personer i åldrarna 20-79 har diabetes i Sverige, med ett "osäkerhetsförhållande" på 426 700 – 655 300.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Förbundet består av 18 länsföreningar och 89 lokalföreningar. Två av lokalföreningarna har också länsföreningsuppgifter. Runt om i Sverige finns 24 000 medlemmar organiserade och som tillsammans arbetar för att minimera konsekvenserna av diabetes.

 

Det här gör Svenska Diabetesförbundet

I kampen mot vår tids folksjukdom har vi olika angreppsätt. Vi slår hål på myter och fördomar genom att sprida kunskap. I diabetesrelaterade frågor är vi en stark röst mot orättvisor.

Via Diabetesfonden ger vi stöd till forskningen som letar efter ett svar på diabetesgåtan.

Vi förenklar i vardagen hos dem som drabbats av diabetes genom att sprida inspiration om egenvård exempelvis om kost och motion.

Påverkan

Tillsammans med våra medlemmar är vi en stark röst i diabetesrelaterade frågor. Vi påverkar beslutsfattare, kommuner och sjukvården.

Forskning

Via Diabetesfonden stödjer vi alla typer av diabetesforskning, för att förenkla livet med diabetes här och nu, och för en framtid utan sjukdomen.

Lokala föreningar

Vi har flera mötesplatser, till exempel arrangerar våra lokalföreningar massor av aktiviteter.

Leva med diabetes

Vi har samlat all den information du behöver, om kost, motion och hjälpmedel. Vi är diabetessjuksköterskornas förlängda arm.

 

Till Svenska Diabetesförbundet

Tillbaka till medlemmar