Svenska Epilepsiförbundet

Om Svenska Epilepsiförbundet 

Svenska Epilepsiförbundet är en opolitiskt bunden och ideell intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och personer som kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet, sjukvården eller som vill stötta oss i vårt arbete.

Vår medlemskår utgörs av: personer som själva har epilepsi.

81 000 personer i Sverige har epilepsi och tillsammans vill vi öka kunskapen om epilepsi i samhället och främja en bättre epilepsirehabilitering.

Förbundets främsta inkomstkälla utgörs av ett statligt organisationsstöd och medlemsavgifter.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Förbundet har omkring 4 000 medlemmar i landets lokal-, läns-/regionföreningar.

 

Det här gör Svenska Epilepsiförbundet

Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt.

Svenska Epilepsiförbundet verkar för:

  • att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är förenade med epilepsi
  • att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi
  • att motverka fördomar om epilepsi
  • att påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser epilepsihandikappades sociala situation blanda annat beträffande arbete, utbildning och boende
  • att verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet
  • att verka för bildande av läns/region- och lokalföreningar för personer med epilepsi och andra som vill verka för ett främjande av epilepsivården
  • att genom förenings- och studieverksamhet med mera medverka till att bryta den isolering som epilepsi kan leda till
  • att samarbeta med andra organisationer för funktionshindrade såväl inom som utom landet
  • att verka för de av kongressen fastställda handikappolitiska målen.

 

Till Svenska Epilepsiförbundet

Tillbaka till medlemmar