Svenska Folkdansringen

Om Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen bildades 1920 och är en rikstäckande organisation för alla åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.

Verksamheten skall bedrivas och vidareutvecklas under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur både nationellt och internationellt.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Folkdansringen består av 320 föreningar med 14 000 enskilda medlemmar.

 

Det här gör Svenska Folkdansringen

  • Verksamheten inom Svenska Folkdansringens föreningar är i huvudsak dans, musik, dräkt och slöjd. Verksamheten som riktar sig till alla åldrar, barn- och ungdomsgrupper samt vuxna, skapar mötesplatser för utbyte av kunskaper och nya kontakter.
  • Föreningarna aktiverar inte bara egna medlemmar utan bedriver också en omfattande utåtriktad verksamhet med kurser, uppvisningar och festivaler.
  • Dansen är den grundläggande verksamheten i de flesta av Svenska Folkdansringens medlemsföreningar; folkdans, gammaldans, traditionell dans och ibland historiska danser. Ofta dansar man parvis i en större grupp med till exempel åtta par i en uppställning.
  • I Svenska Folkdansringen har musiken och sången en viktig funktion. I många föreningar finns det spelgrupper och en del har även körer. Spelmännen är en bärande del vid folkdansföreningarnas träningar, uppvisningar och föreställningar.
  • I våra föreningar bedrivs också dräktverksamhet. Där kan du få råd och hjälp kring din folkdräkt eller bygdedräkt och många har träffar där man ses och syr tillsammans.
  • Svenska Folkdansringen ordnar även kurser inom slöjd. Det kan vara silversmide, bandvävning, tenntrådsbroderi, stickning, luffarslöjd eller att snida i trä.

 

Till Svenska Folkdansringen

Tillbaka till medlemmar