En fotboll i svart och vitt liggandes på en vit linje på en gräsplan

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet SvFF har 1,3 miljoner medlemmar och är med över 600 000 aktiva utövare Sveriges största specialidrottsförbund.

Nationalsporten för alla

Med mottot ”fotboll, nationalsporten för alla överallt” är förbundets övergripande mål att fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. Där bredfotbollen ska erbjuda alla som vill – oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar – en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö. 

Svenska Fotbollsförbundet verkar för jämställdhet, miljö och inkludering inom svensk fotboll. Genom att respektera och visa öppenhet för människors lika värde, motverka samtliga former av diskriminering, arbeta aktivt med integration och att ligga i framkant med jämställdhet föregår förbundet med gott exempel.

Samarbetet mellan Folkspel och Svenska Fotbollförbundet

Folkspel har ett samarbete med Svenska Fotbollförbundet sedan en längre tid tillbaka, där fokus ligger på att sprida goda exempel till ungdoms- och breddföreningar kring hur man kan optimera sin föreningsförsäljning och tjäna mer pengar till sin verksamhet.

Försäljning av Folkspels produkter genererade mellan augusti 2022 och juli 2023 drygt 118 miljoner kronor till svenska fotbollsföreningar. En starkt bidragande faktor för att fotbollen ska fortsätta växa bland barn och unga runtom i Sverige och för att bidra till Svenska Fotbollförbundets målsättning att så många som möjligt, så länge som möjligt, ska kunna spela fotboll.

 

Tillbaka till Folkspels medlemmar