Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Om Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Hemslöjden, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, är en ideell organisation som i över hundra år arbetat med att visa värdet av det handgjorda skapandet. Riksförbundet består av hemslöjds­föreningar på såväl regional som lokal nivå.

Hemslöjden har samlat och utvecklat kunskaper om användning av naturmaterial, återbruk och tillverkning av föremål som håller länge. Med kunskaper om det handgjorda bidrar vi alla till ett mer hållbart samhälle.

Hemslöjd handlar om lusten till det handgjorda – glädjen och stoltheten i att skapa själv. Inom Hemslöjden finns kunskap om hur du med material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan bidra till ett hållbarare samhälle.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Totalt är cirka 14 000 personer medlemmar i någon av de 90 föreningarna som finns över hela landet.

 

Det här gör Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Genom kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter jobbar föreningarna för att slöjden ska utvecklas och vara ett självklart val för den som är intresserad av handgjort skapande. Oavsett om du är nybörjare eller expert finns massor av möjligheter inom vår verksamhet. I Slöjdkalendern på hemslojden.org hittar du allt som pågår!

Hemslöjden ger ut tidningen Hemslöjd, Sveriges största tidning om slöjd, hantverk, konsthantverk och DIY, och ger ut böcker som inspirerar till eget skapande på Hemslöjdens förlag. Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk är Hemslöjdens utbildningssäte och en mötesplats för slöjd och hantverk med treåriga utbildningar inom yrkeshögskolan och kortkurser.

 

Till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Tillbaka till medlemmar