Svenska Jägareförbundet

Om Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet bildades 1830 och är medlemsorganisation, en av landets äldsta folkrörelser med syftet att rädda vilda djur från utrotning. en modern organisation med klara etiska riktlinjer, en värdegrund (öppenhet, respekt och ansvar) och arbetet bedrivs med utgångspunkt från forskning och fakta.

Svenska Jägareförbundet är uppbyggd av jaktvårdskretsar och länsjaktvårdsföreningar. Ett unikt element är att förbundet fortfarande framgångsrikt arbetar för att skapa goda förutsättningar för viltet, vilket har medfört rika viltstammar över hela landet.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Svenska Jägareförbundet är uppbyggd av 22 länsföreningar och cirka 350 jaktvårdskretsar med över 150 000 medlemmar.

 

Det här gör Svenska Jägareförbundet

Basverksamhet i organisationen innebär till exempel:

  • Kompetensstöd till Jägareförbundets länsföreningar, viltförvaltningsdelegationer (VFD) och kretsar samt till ÄSO, KSO med flera inom jakt, viltvård och viltförvaltning.
  • Bra medlemsservice, med väl fungerande medlemssystem, marknadsföring av Jägareförbundet, bra medlemsförmåner och uppdaterat värvningsmaterial samt mässor.
  • Ge ut medlemstidning Svensk Jakt och en aktiv nyhetsförmedling via hemsidor och sociala medier.
  • Opinionsbildning och stöd till opinionsbildning på flera nivåer inom förbundet samt intern och extern kommunikation.
  • Intressebevakning internationellt, nationellt och regionalt samt juridisk information.
  • Genom olika projekt stödja samhällets arbete med att förhindra invasiva arters påverkan på vår fauna.

 

Till Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till medlemmar