Svenska Lottakåren

Om Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren bildades 1924 och är Sveriges enda helt kvinnliga försvarsorganisation.

En ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Vi har under snart 100 år arbetat för att fler kvinnor ska engagera sig i försvars- och krisberedskapsfrågor.

Idag har vi en väldigt bred verksamhet inom områdena försvar, krisberedskap och förebyggande av social oro i samhället.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Svenska Lottakårens beskyddare.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Svenska Lottakåren består av 130 lottakårer och har cirka 6 000 medlemmar.

 

Det här gör Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Vi arbetar för att stärka kvinnor och bana väg för ett bredare engagemang inom ett område som av tradition har dominerats av män. Vi tror självklart att Sveriges säkerhet, såväl civil som militär, angår alla och vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig och göra en insats i samhället. En del gör det i militäruniform, andra gör det i sina egna jeans.

Vår breda verksamhet gör att du själv kan välja var du vill bidra med din tid och ditt engagemang. Kanske är du intresserad av att göra en insats i det svenska försvaret? Kanske vill du bidra med ditt engagemang när samhället hamnar i kris?

 

Till Svenska Lottakåren

Tillbaka till medlemmar