Sverigefinska Riksförbundet RSKL

Om Sverigefinska Riksförbundet RSKL

Sverigefinska Riksförbundet, RSKL, grundades 1957 och är en sverigefinsk minoritets- och intresseorganisation med sina specialförbund Sverigefinska pensionärer RSE och Sverigefinska idrotts- och motionsförbundet.

RSKL är en kultur-, fritids- och intresseorganisation för finsktalande i Sverige och verkar för att vårdar och utvecklar det finska språket och den finska kulturen som en del av det svenska kulturarvet.

RSKL är partipolitiskt och religiöst obundna och vi agerar som en del av det svenska samhället.

RSKL och medlemsföreningarna är företrädare av hela den nationella minoriteten.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

RSKL har nio distriktsorganisationer, 100 lokalföreningar i 100 kommuner och 10 000 medlemmar.

 

Det här gör Sverigefinska Riksförbundet RSKL

  • Vi är samrådspart med det allmänna och intressebevakare för våra medlemmar och andra finsktalande sverigefinnar eller personer med finskt påbrå. Vi deltar i samråd enligt minoritetslagen på kommun-, landstings- och på riksnivå, när den nya svenska minoritetspolitiken tillämpas i praktiken.
  • Vi aktiva inom kulturens olika områden både som utövare, publik och som aktörer inom den regionala samverkansmodellen för kultur; amatörteaterförbund, folkdansgrupper, aktiva skribenter, kunniga fotokonstnärer och barnkulturproducenter.
  • För barn och barnfamiljer arrangerar vi tvåspråkiga Mukulatfest-barnkulturfestivaler och för ungdomar bl. annat lägerskolor, utbildning i ledarskap och ungdomsparlament.
  • För äldre sverigefinnar är det viktigt att få äldreomsorg på finska när behovet uppstår. Våra yngsta har rätt till förskola på finska i Sverige.

 

Till Sverigefinska Riksförbundet RSKL

Tillbaka till medlemmar