Sveriges Blåbandsförbund

Om Sveriges Blåbandsförbund

Blå Bandet är en ideell organisation som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och drogfri livsstil. Blå Bandet vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter och den verksamhet som bedrivs. Vi vill särskilt värna om att barn och ungdomar får en trygg och drogfri uppväxt. Det behövs information och kunskap, glädje och engagemang.

För att nå dit har vi alla ett eget ansvar, för oss själva och för varandra. Genom att välja att leva helnyktert i solidaritet med dem som har eller har haft ett missbruk kan vi göra skillnad.

Varje medlem är viktig för att nå ut till människor i olika åldrar och med varierande intressen. Varje medlem kan fungera som en positiv i förebild i vardagen.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Blå Bandet finns ute i landet med 100-talet lokala Blåbandsföreningar och drygt 8 000 medlemmar. Vi har även ett aktivt ungdomsförbund, Sveriges Blåbandsungdom.

 

Det här gör Sveriges Blåbandsförbund

Vi finns med lokala föreningar och distrikt på olika platser i landet.

Med olika verksamhetsformer uppmärksammas vår ideologi och genom varierad verksamhet med kulturprogram, studiecirklar med mera erbjuds social gemenskap.

 

Till Sveriges Blåbandsförbund

Tillbaka till medlemmar