Sveriges Dövas Riksförbund

Om Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) bildades 1922 och är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. 

SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället.

I vår verksamhet tillvaratas engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger oss.

I nära samarbete med SDR finns, bland annat Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) och Svenska Dövidrottsförbundet (SDI).

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Det finns ett 40-tal organisationer på regional och lokal nivå i Sverige med drygt 3500 medlemmar. Förbundet har även sex anslutna organisationer. 

 

Det här gör Sveriges Dövas Riksförbund

SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger oss.

Vår vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle!

Under parollen ”Teckenspråk – en hållbar framtid” och med våra värdeord Teckenspråk, Gemenskap, Identitet, Kultur och Kunskap stakar vi vägen för vårt arbete 2022 till 2025 i vårt handlingsprogram. Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart. I en hållbar framtid ser vi ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs, både för vår generation och för kommande generationer.

 

Till Sveriges Dövas Riksförbund

Tillbaka till medlemmar