Sveriges Dövas Riksförbund

OM SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) bildades 1922 och är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. I över 100 år har vi företrätt döva människor i Sverige och arbetat för ett samhälle där teckenspråk är självklart.   

Vår vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle! 

Under parollen ”Teckenspråk – en hållbar framtid” och med våra värdeord Teckenspråk, Gemenskap, Identitet, Kultur och Kunskap stakar vi vägen för vårt arbete i vårt handlingsprogram. Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart. I en hållbar framtid ser vi ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs, både för vår generation och för kommande generationer. 

MEDLEMMAR OCH FÖRENINGAR/AVDELNINGAR 

Det finns ett 40-tal organisationer på regional och lokal nivå i Sverige med drygt 3500 medlemmar. Förbundet har även sex anslutna organisationer. Alla kan och får vara medlemmar i SDR. Du själv kan vara döv eller hörselskadad som vill använda mer teckenspråk. Du vill stödja en anhörig eller en vän. Du vill ge stöd till vårt arbete eller är intresserad av att lära dig mer om döva och teckenspråk. Du väljer själv graden av engagemang. För oss är varje medlem viktig! 

DET HÄR GÖR SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND 

SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället.

I vår verksamhet tillvaratas engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger oss. 

I nära samarbete med SDR finns, bland annat Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) och Svenska Dövidrottsförbundet (SDI). 

 

Till Sveriges Dövas Riksförbund

Tillbaka till medlemmar